4023

4023 -מְגִדּוֹן -Mgiddown -meg-id-done'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מְגִדּוֹן
מְגִדּוֹן

number - 4023
orig_word - מְגִדּוֹן
word_orig - from (01413)
translit - Mgiddown
tdnt - None
phonetic - meg-id-done'
part_of_speech - Proper Name Location
st_def - (Zech. «012» or Mgiddow {meg-id-do'}; from «01413»; rendezvous; Megiddon or Megiddo, a place in Palestine:--Megiddo, Megiddon.
IPD_def - Megiddo or Megiddon = "place of crowds"
 1. ancient city of Canaan assigned to Manasseh and located on the southern rim of the plain of Esdraelon 6 miles (10 km) from Mount Carmel and 11 miles (18 km) from Nazareth

English -
letter - m
data - {"def":{"lit":"place of crowds","short":"Megiddon or Megiddo, a place in Palestine","long":["ancient city of Canaan assigned to Manasseh and located on the southern rim of the plain of Esdraelon 6 miles (10 km) from Mount Carmel and 11 miles (18 km) from Nazareth"]},"deriv":"(Zechariah H0012) or מְגִדּוֹ; from H1413; rendezvous","pronun":{"ipa":"mɛ̆.ɡɪd̪̚ˈd̪on̪","ipa_mod":"mɛ̆.ɡiˈdo̞wn","sbl":"mĕgiddôn","dic":"meh-ɡid-DONE","dic_mod":"meh-ɡee-DONE"}}
usages - Megiddo, Megiddon
**************
id - 4255
strongs - 4023
base_word - מְגִדּוֹן
data - {"def":{"lit":"place of crowds","short":"Megiddon or Megiddo, a place in Palestine","long":["ancient city of Canaan assigned to Manasseh and located on the southern rim of the plain of Esdraelon 6 miles (10 km) from Mount Carmel and 11 miles (18 km) from Nazareth"]},"deriv":"(Zechariah H0012) or מְגִדּוֹ; from H1413; rendezvous","pronun":{"ipa":"mɛ̆.ɡɪd̪̚ˈd̪on̪","ipa_mod":"mɛ̆.ɡiˈdo̞wn","sbl":"mĕgiddôn","dic":"meh-ɡid-DONE","dic_mod":"meh-ɡee-DONE"}}
usage - Megiddo, Megiddon
part_of_speech - n-pr-loc
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:4023

strongscsv:מְגִדּוֹן
מ ְ ג ִ ד ּ ו ֹ ן
m
[" m "]
[" m C "]
eg
[" g "]
[" g "]
id
[" d "]
[" d "]
w
[" v "]
[" v "]
on
#1502;#1456;#1490;#1460;#1491;#1468;#1493;#1465;#1503;
u+05deu+05b0u+05d2u+05b4u+05d3u+05bcu+05d5u+05b9u+05df

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מְגִדּוֹן
מ ְ ג ִ ד ּ ו ֹ ן
m
[" m "]
[" m C "]
eg
[" g "]
[" g "]
id
[" d "]
[" d "]
w
[" v "]
[" v "]
on
#1502;#1456;#1490;#1460;#1491;#1468;#1493;#1465;#1503;
u+05deu+05b0u+05d2u+05b4u+05d3u+05bcu+05d5u+05b9u+05df

Search:מְגִדּוֹן -> מְגִדּוֹן

מְגִדּוֹן


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ג]
  [ג] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 4. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 5. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 6. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 7. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 8. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 9. [ן]
  [ן] ן n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
מְגִדּוֹן ~= /megidwon/
Search Google:מְגִדּוֹן

Search:4023 -> 4023

4023


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
4023 ~= /4023/ numwd: Four Thousand Twenty-three - ארבעה אלפים עשרים ושלושה
Search Google:4023footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting