4298

4298 -מֻטָּה -muttah -moot-taw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מֻטָּה
מֻטָּה

number - 4298
orig_word - מֻטָּה
word_orig - from (05186)
translit - muttah
tdnt - TWOT - 1352d
phonetic - moot-taw'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «05186»; expansion:--stretching out.
IPD_def -
 1. spreading, outspreading, spreading out

English -
letter - m
data - {"def":{"short":"expansion","long":["spreading, outspreading, spreading out"]},"deriv":"from H5186","pronun":{"ipa":"mut̪̚ˈt̪’ɔː","ipa_mod":"muˈtɑː","sbl":"muṭṭâ","dic":"moot-TAW","dic_mod":"moo-TA"}}
usages - stretching out
**************
id - 4545
strongs - 4298
base_word - מֻטָּה
data - {"def":{"short":"expansion","long":["spreading, outspreading, spreading out"]},"deriv":"from H5186","pronun":{"ipa":"mut̪̚ˈt̪’ɔː","ipa_mod":"muˈtɑː","sbl":"muṭṭâ","dic":"moot-TAW","dic_mod":"moo-TA"}}
usage - stretching out
part_of_speech - n-f
Strong's Search

מֻטָּה
מֻטָּה

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:4298

strongscsv:מֻטָּה
מ ֻ ט ּ ָ ה
m
[" m "]
[" m C "]
ut
[" t "]
[" t "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1502;#1467;#1496;#1468;#1464;#1492;
u+05deu+05bbu+05d8u+05bcu+05b8u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מֻטָּה
מ ֻ ט ּ ָ ה
m
[" m "]
[" m C "]
ut
[" t "]
[" t "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1502;#1467;#1496;#1468;#1464;#1492;
u+05deu+05bbu+05d8u+05bcu+05b8u+05d4

Search:מֻטָּה -> מֻטָּה

מֻטָּה


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ֻ]
  [ֻ] ֻ u /u/ gothic urus 𐌿 (𐌿) - ֻ ֻ /u/ hebrew ֻ (ֻ) -
 3. [ט]
  [ט] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 4. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 5. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
מֻטָּה ~= /mutah/
Search Google:מֻטָּה

Search:4298 -> 4298

4298


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
4298 ~= /4298/ numwd: Four Thousand Two Hundred Ninety-eight - ארבעה אלפים שני-מאות תשעים ושמונה
Search Google:4298footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting