4306

4306 -מָטַר -matar -maw-tawr'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מָטַר
מָטַר

number - 4306
orig_word - מָטַר
word_orig - from (04305)
translit - matar
tdnt - TWOT - 1187a
phonetic - maw-tawr'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «04305»; rain:--rain.
IPD_def -
 1. rain

English -
letter - m
data - {"def":{"short":"rain","long":["rain"]},"deriv":"from H4305","pronun":{"ipa":"mɔːˈt̪’ɑr","ipa_mod":"mɑːˈtɑʁ","sbl":"māṭar","dic":"maw-TAHR","dic_mod":"ma-TAHR"}}
usages - rain
**************
id - 4553
strongs - 4306
base_word - מָטַר
data - {"def":{"short":"rain","long":["rain"]},"deriv":"from H4305","pronun":{"ipa":"mɔːˈt̪’ɑr","ipa_mod":"mɑːˈtɑʁ","sbl":"māṭar","dic":"maw-TAHR","dic_mod":"ma-TAHR"}}
usage - rain
part_of_speech - n-m
Strong's Search

מָטַר
מָטַר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:4306

strongscsv:מָטַר
מ ָ ט ַ ר
m
[" m "]
[" m C "]
at
[" t "]
[" t "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1502;#1464;#1496;#1463;#1512;
u+05deu+05b8u+05d8u+05b7u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מָטַר
מ ָ ט ַ ר
m
[" m "]
[" m C "]
at
[" t "]
[" t "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1502;#1464;#1496;#1463;#1512;
u+05deu+05b8u+05d8u+05b7u+05e8

Search:מָטַר -> מָטַר

מָטַר


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ט]
  [ט] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
מָטַר ~= /matar/
Search Google:מָטַר

Search:4306 -> 4306

4306


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
4306 ~= /4306/ numwd: Four Thousand Three Hundred Six - ארבעה אלפים שלוש-מאות ושישה
Search Google:4306footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting