4385

4385 -מִכְתָּב -miktab -mik-tawb'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מִכְתָּב
מִכְתָּב

number - 4385
orig_word - מִכְתָּב
word_orig - from (03789)
translit - miktab
tdnt - TWOT - 1053c
phonetic - mik-tawb'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «03789»; a thing written, the characters, or a document (letter, copy, edict, poem):--writing.
IPD_def -
 1. writing, thing written
  1. handwriting
  2. thing written
  3. writing

English -
letter - m
data - {"def":{"short":"a thing written, the characters, or a document (letter, copy, edict, poem)","long":["writing, thing written",["handwriting","thing written","writing"]]},"deriv":"from H3789","pronun":{"ipa":"mɪkˈt̪ɔːb","ipa_mod":"miχˈtɑːv","sbl":"miktāb","dic":"mik-TAWB","dic_mod":"meek-TAHV"}}
usages - writing
**************
id - 4634
strongs - 4385
base_word - מִכְתָּב
data - {"def":{"short":"a thing written, the characters, or a document (letter, copy, edict, poem)","long":["writing, thing written",["handwriting","thing written","writing"]]},"deriv":"from H3789","pronun":{"ipa":"mɪkˈt̪ɔːb","ipa_mod":"miχˈtɑːv","sbl":"miktāb","dic":"mik-TAWB","dic_mod":"meek-TAHV"}}
usage - writing
part_of_speech - n-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:4385

strongscsv:מִכְתָּב
מ ִ כ ְ ת ּ ָ ב
m
[" m "]
[" m C "]
ik
[" k "]
[" k "]
et
[" t "]
[" t "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
#1502;#1460;#1499;#1456;#1514;#1468;#1464;#1489;
u+05deu+05b4u+05dbu+05b0u+05eau+05bcu+05b8u+05d1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מִכְתָּב
מ ִ כ ְ ת ּ ָ ב
m
[" m "]
[" m C "]
ik
[" k "]
[" k "]
et
[" t "]
[" t "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
#1502;#1460;#1499;#1456;#1514;#1468;#1464;#1489;
u+05deu+05b4u+05dbu+05b0u+05eau+05bcu+05b8u+05d1

Search:מִכְתָּב -> מִכְתָּב

מִכְתָּב


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [כ]
  [כ] [" k "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 4. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 6. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 7. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 8. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
מִכְתָּב ~= /miketab/
Search Google:מִכְתָּב

Search:4385 -> 4385

4385


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
4385 ~= /4385/ numwd: Four Thousand Three Hundred Eighty-five - ארבעה אלפים שלוש-מאות שמונים וחמישה
Search Google:4385footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting