463

463 -אֱלִיעָם -'Eliy`am -el-ee-awm'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אֱלִיעָם
אֱלִיעָם

number - 463
orig_word - אֱלִיעָם
word_orig - from (0410) and (05971)
translit - 'Eliy`am
tdnt - None
phonetic - el-ee-awm'
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - from «0410» and «05971»; God of (the) people; Eliam, an Israelite:--Eliam.
IPD_def - Eliam = "God of the people" or "God is kinsman"
 1. Bathsheba's father
 2. a Gilonite warrior of David

English -
letter - e
data - {"def":{"lit":"God of the people, God is kinsman","short":"Eliam, an Israelite","long":["Bathsheba's father","a Gilonite warrior of David"]},"deriv":"from H0410 and H5971; God of (the) people","pronun":{"ipa":"ʔɛ̆.lɪi̯ˈʕɔːm","ipa_mod":"ʔĕ̞.liːˈʕɑːm","sbl":"ʾĕlîʿām","dic":"eh-lee-AWM","dic_mod":"ay-lee-AM"}}
usages - Eliam
**************
id - 481
strongs - 463
base_word - אֱלִיעָם
data - {"def":{"lit":"God of the people, God is kinsman","short":"Eliam, an Israelite","long":["Bathsheba's father","a Gilonite warrior of David"]},"deriv":"from H0410 and H5971; God of (the) people","pronun":{"ipa":"ʔɛ̆.lɪi̯ˈʕɔːm","ipa_mod":"ʔĕ̞.liːˈʕɑːm","sbl":"ʾĕlîʿām","dic":"eh-lee-AWM","dic_mod":"ay-lee-AM"}}
usage - Eliam
part_of_speech - n-pr-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:463

strongscsv:אֱלִיעָם
א ֱ ל ִ י ע ָ ם
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
el
[" l "]
[" l "]
iy
[" y "]
[" y r "]
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
am
#1488;#1457;#1500;#1460;#1497;#1506;#1464;#1501;
u+05d0u+05b1u+05dcu+05b4u+05d9u+05e2u+05b8u+05dd

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אֱלִיעָם
א ֱ ל ִ י ע ָ ם
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
el
[" l "]
[" l "]
iy
[" y "]
[" y r "]
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
am
#1488;#1457;#1500;#1460;#1497;#1506;#1464;#1501;
u+05d0u+05b1u+05dcu+05b4u+05d9u+05e2u+05b8u+05dd

Search:אֱלִיעָם -> אֱלִיעָם

אֱלִיעָם


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ֱ]
  [ֱ] ֱ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 4. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 5. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 6. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 7. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 8. [ם]
  [ם] ם m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
אֱלִיעָם ~= /ʼeliyʻam/
Search Google:אֱלִיעָם

Search:463 -> 463

463


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
463 ~= /463/ numwd: Four Hundred Sixty-three - ארבע-מאות שישים ושלושה
Search Google:463footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting