4646

4646 -מַפָּח -mappach -map-pawkh'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מַפָּח
מַפָּח

number - 4646
orig_word - מַפָּח
word_orig - from (05301)
translit - mappach
tdnt - TWOT - 1390a
phonetic - map-pawkh'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «05301»; a breathing out (of life), i.e. expiring:--giving up.
IPD_def -
 1. breathing out, expiring, exhaling (of life)

English -
letter - m
data - {"def":{"short":"a breathing out (of life), i.e., expiring","long":["breathing out, expiring, exhaling (of life)"]},"deriv":"from H5301","pronun":{"ipa":"mɑp̚ˈpɔːħ","ipa_mod":"mɑˈpɑːχ","sbl":"mappāḥ","dic":"mahp-PAW","dic_mod":"ma-PAHK"}}
usages - giving up
**************
id - 4909
strongs - 4646
base_word - מַפָּח
data - {"def":{"short":"a breathing out (of life), i.e., expiring","long":["breathing out, expiring, exhaling (of life)"]},"deriv":"from H5301","pronun":{"ipa":"mɑp̚ˈpɔːħ","ipa_mod":"mɑˈpɑːχ","sbl":"mappāḥ","dic":"mahp-PAW","dic_mod":"ma-PAHK"}}
usage - giving up
part_of_speech - n-m
Strong's Search

מַפָּח
מַפָּח

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:4646

strongscsv:מַפָּח
מ ַ פ ּ ָ ח
m
[" m "]
[" m C "]
ap
[" p "]
[" p "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
#1502;#1463;#1508;#1468;#1464;#1495;
u+05deu+05b7u+05e4u+05bcu+05b8u+05d7

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מַפָּח
מ ַ פ ּ ָ ח
m
[" m "]
[" m C "]
ap
[" p "]
[" p "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
#1502;#1463;#1508;#1468;#1464;#1495;
u+05deu+05b7u+05e4u+05bcu+05b8u+05d7

Search:מַפָּח -> מַפָּח

מַפָּח


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 4. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 5. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
מַפָּח ~= /mapah/
Search Google:מַפָּח

Search:4646 -> 4646

4646


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
4646 ~= /4646/ numwd: Four Thousand Six Hundred Forty-six - ארבעה אלפים שש-מאות ארבעים ושישה
Search Google:4646footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting