4732

4732 -מִקְלוֹת -Miqlowth -mik-lohth'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מִקְלוֹת
מִקְלוֹת

number - 4732
orig_word - מִקְלוֹת
word_orig - plural of (feminine) (04731)
translit - Miqlowth
tdnt - None
phonetic - mik-lohth'
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - (or perhaps mik-kel-ohth') plural of (feminine) «04731»; rods; Mikloth, a place in the Desert:--Mikloth.
IPD_def - Mikloth = "staves"
 1. one of the sons of Jehiel, the father or prince of Gibeon by his wife Maachah; a Benjamite
 2. leader of the 2nd division of David's army

English -
letter - m
data - {"def":{"lit":"staves","short":"Mikloth, a place in the Desert","long":["one of the sons of Jehiel, the father or prince of Gibeon by his wife Maachah; a Benjamite","leader of the 2nd division of David's army"]},"deriv":"(or perhaps mik-kel-ohth') plural of (feminine) H4731; rods","pronun":{"ipa":"mɪk’ˈlot̪","ipa_mod":"mikˈlo̞wt","sbl":"miqlôt","dic":"mik-LOTE","dic_mod":"meek-LOTE"}}
usages - Mikloth
**************
id - 5004
strongs - 4732
base_word - מִקְלוֹת
data - {"def":{"lit":"staves","short":"Mikloth, a place in the Desert","long":["one of the sons of Jehiel, the father or prince of Gibeon by his wife Maachah; a Benjamite","leader of the 2nd division of David's army"]},"deriv":"(or perhaps mik-kel-ohth') plural of (feminine) H4731; rods","pronun":{"ipa":"mɪk’ˈlot̪","ipa_mod":"mikˈlo̞wt","sbl":"miqlôt","dic":"mik-LOTE","dic_mod":"meek-LOTE"}}
usage - Mikloth
part_of_speech - n-pr-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:4732

strongscsv:מִקְלוֹת
מ ִ ק ְ ל ו ֹ ת
m
[" m "]
[" m C "]
iq
[" k ' "]
[" k ' "]
el
[" l "]
[" l "]
w
[" v "]
[" v "]
ot
[" t "]
[" t "]
#1502;#1460;#1511;#1456;#1500;#1493;#1465;#1514;
u+05deu+05b4u+05e7u+05b0u+05dcu+05d5u+05b9u+05ea

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מִקְלוֹת
מ ִ ק ְ ל ו ֹ ת
m
[" m "]
[" m C "]
iq
[" k ' "]
[" k ' "]
el
[" l "]
[" l "]
w
[" v "]
[" v "]
ot
[" t "]
[" t "]
#1502;#1460;#1511;#1456;#1500;#1493;#1465;#1514;
u+05deu+05b4u+05e7u+05b0u+05dcu+05d5u+05b9u+05ea

Search:מִקְלוֹת -> מִקְלוֹת

מִקְלוֹת


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 4. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 6. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 7. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 8. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
מִקְלוֹת ~= /miqelwot/
Search Google:מִקְלוֹת

Search:4732 -> 4732

4732


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
4732 ~= /4732/ numwd: Four Thousand Seven Hundred Thirty-two - ארבעה אלפים שבע-מאות שלושים ושניים
Search Google:4732

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting