4823

4823 -מִרְמָס -mirmac -meer-mawce'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מִרְמָס
מִרְמָס

number - 4823
orig_word - מִרְמָס
word_orig - from (07429)
translit - mirmac
tdnt - TWOT - 2176a
phonetic - meer-mawce'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «07429»; abasement (the act or the thing):--tread (down)-ing, (to be) trodden (down) under foot.
IPD_def -
 1. trampling place, trampling
  1. trampling place
  2. trampling

English -
letter - m
data - {"def":{"short":"abasement (the act or the thing)","long":["trampling place, trampling",["trampling place","trampling"]]},"deriv":"from H7429","pronun":{"ipa":"mɪrˈmɔːs","ipa_mod":"miʁˈmɑːs","sbl":"mirmās","dic":"mir-MAWS","dic_mod":"meer-MAHS"}}
usages - tread(-ing) down, (to be) trodden (down) under foot
**************
id - 5096
strongs - 4823
base_word - מִרְמָס
data - {"def":{"short":"abasement (the act or the thing)","long":["trampling place, trampling",["trampling place","trampling"]]},"deriv":"from H7429","pronun":{"ipa":"mɪrˈmɔːs","ipa_mod":"miʁˈmɑːs","sbl":"mirmās","dic":"mir-MAWS","dic_mod":"meer-MAHS"}}
usage - tread(-ing) down, (to be) trodden (down) under foot
part_of_speech - n-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:4823

strongscsv:מִרְמָס
מ ִ ר ְ מ ָ ס
m
[" m "]
[" m C "]
ir
[" r "]
[" r "]
em
[" m "]
[" m C "]
as
[" s c "]
[" s c "]
#1502;#1460;#1512;#1456;#1502;#1464;#1505;
u+05deu+05b4u+05e8u+05b0u+05deu+05b8u+05e1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מִרְמָס
מ ִ ר ְ מ ָ ס
m
[" m "]
[" m C "]
ir
[" r "]
[" r "]
em
[" m "]
[" m C "]
as
[" s c "]
[" s c "]
#1502;#1460;#1512;#1456;#1502;#1464;#1505;
u+05deu+05b4u+05e8u+05b0u+05deu+05b8u+05e1

Search:מִרְמָס -> מִרְמָס

מִרְמָס


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 4. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 6. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 7. [ס]
  [ס] [" s c "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
מִרְמָס ~= /miremas/
Search Google:מִרְמָס

Search:4823 -> 4823

4823


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
4823 ~= /4823/ numwd: Four Thousand Eight Hundred Twenty-three - ארבעה אלפים שמונה-מאות עשרים ושלושה
Search Google:4823footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting