4832

4832 -מַרְפֵּא -marpe' -mar-pay'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מַרְפֵּא
מַרְפֵּא

number - 4832
orig_word - מַרְפֵּא
word_orig - from (07495)
translit - marpe'
tdnt - TWOT - 2196c
phonetic - mar-pay'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «07495»; properly, curative, i.e. literally (concretely) a medicine, or (abstractly) a cure; figuratively (concretely) deliverance, or (abstractly) placidity:--((in-))cure(-able), healing(-lth), remedy, sound, wholesome, yielding.
IPD_def -
 1. health, healing, cure
  1. healing, cure
  2. health, profit, sound (of mind)
  3. healing
   1. incurable (with negative)

English -
letter - m
data - {"def":{"short":"properly, curative, i.e., literally (concretely) a medicine, or (abstractly) a cure; figuratively (concretely) deliverance, or (abstractly) placidity","long":["health, healing, cure",["healing, cure","health, profit, sound (of mind)","healing",["incurable (with negative)"]]]},"deriv":"from H7495","pronun":{"ipa":"mɑrˈpeʔ","ipa_mod":"mɑʁˈpeʔ","sbl":"marpēʾ","dic":"mahr-PAY","dic_mod":"mahr-PAY"}}
usages - (in-)cure(-able), healing(-lth), remedy, sound, wholesome, yielding
**************
id - 5105
strongs - 4832
base_word - מַרְפֵּא
data - {"def":{"short":"properly, curative, i.e., literally (concretely) a medicine, or (abstractly) a cure; figuratively (concretely) deliverance, or (abstractly) placidity","long":["health, healing, cure",["healing, cure","health, profit, sound (of mind)","healing",["incurable (with negative)"]]]},"deriv":"from H7495","pronun":{"ipa":"mɑrˈpeʔ","ipa_mod":"mɑʁˈpeʔ","sbl":"marpēʾ","dic":"mahr-PAY","dic_mod":"mahr-PAY"}}
usage - (in-)cure(-able), healing(-lth), remedy, sound, wholesome, yielding
part_of_speech - n-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:4832

strongscsv:מַרְפֵּא
מ ַ ר ְ פ ּ ֵ א
m
[" m "]
[" m C "]
ar
[" r "]
[" r "]
ep
[" p "]
[" p "]
eʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
#1502;#1463;#1512;#1456;#1508;#1468;#1461;#1488;
u+05deu+05b7u+05e8u+05b0u+05e4u+05bcu+05b5u+05d0

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מַרְפֵּא
מ ַ ר ְ פ ּ ֵ א
m
[" m "]
[" m C "]
ar
[" r "]
[" r "]
ep
[" p "]
[" p "]
eʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
#1502;#1463;#1512;#1456;#1508;#1468;#1461;#1488;
u+05deu+05b7u+05e8u+05b0u+05e4u+05bcu+05b5u+05d0

Search:מַרְפֵּא -> מַרְפֵּא

מַרְפֵּא


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 4. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 6. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 7. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 8. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
מַרְפֵּא ~= /marepeʼ/
Search Google:מַרְפֵּא

Search:4832 -> 4832

4832


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
4832 ~= /4832/ numwd: Four Thousand Eight Hundred Thirty-two - ארבעה אלפים שמונה-מאות שלושים ושניים
Search Google:4832footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting