5192

5192 -נֵטֶל -netel -nay'-tel
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

נֵטֶל
נֵטֶל

number - 5192
orig_word - נֵטֶל
word_orig - a burden
translit - netel
tdnt - TWOT - 1353a
phonetic - nay'-tel
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - : from «05190»; a burden:--weighty.
IPD_def -
 1. burden, weight

English -
letter - n
data - {"def":{"short":"a burden","long":["burden, weight"]},"deriv":" from H5190","pronun":{"ipa":"n̪eˈt̪’ɛl","ipa_mod":"neˈtɛl","sbl":"nēṭel","dic":"nay-TEL","dic_mod":"nay-TEL"}}
usages - weighty
**************
id - 5499
strongs - 5192
base_word - נֵטֶל
data - {"def":{"short":"a burden","long":["burden, weight"]},"deriv":" from H5190","pronun":{"ipa":"n̪eˈt̪’ɛl","ipa_mod":"neˈtɛl","sbl":"nēṭel","dic":"nay-TEL","dic_mod":"nay-TEL"}}
usage - weighty
part_of_speech - n-m
Strong's Search

נֵטֶל
נֵטֶל

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5192

strongscsv:נֵטֶל
נ ֵ ט ֶ ל
n
[" n "]
[" n "]
et
[" t "]
[" t "]
el
[" l "]
[" l "]
#1504;#1461;#1496;#1462;#1500;
u+05e0u+05b5u+05d8u+05b6u+05dc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:נֵטֶל
נ ֵ ט ֶ ל
n
[" n "]
[" n "]
et
[" t "]
[" t "]
el
[" l "]
[" l "]
#1504;#1461;#1496;#1462;#1500;
u+05e0u+05b5u+05d8u+05b6u+05dc

Search:נֵטֶל -> נֵטֶל

נֵטֶל


 1. [נ]
  [נ] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 2. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ט]
  [ט] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
נֵטֶל ~= /netel/
Search Google:נֵטֶל

Search:5192 -> 5192

5192


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 4. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
5192 ~= /5192/ numwd: Five Thousand One Hundred Ninety-two - חמישה אלפים מאה תשעים ושניים
Search Google:5192footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting