528

528 -אָמוֹן -'Amown -aw-mone'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אָמוֹן
אָמוֹן

number - 528
orig_word - אָמוֹן
word_orig - of Egyptian derivation
translit - 'Amown
tdnt - None
phonetic - aw-mone'
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - of Egyptian derivation; Amon (i.e. Ammon or Amn), a deity of Egypt (used only as an adjunct of «04996»):--multitude, populous.
IPD_def - Amon or Amun = "to nourish: to be faithful"
 1. an Egyptian god, originally the local god of Thebes, later head of the Egyptian pantheon

English -
letter - a
data - {"def":{"lit":"to nourish, to be faithful","short":"Amon (i.e., Ammon or Amn), a deity of Egypt","long":["an Egyptian god, originally the local god of Thebes, later head of the Egyptian pantheon"]},"deriv":"of Egyptian derivation; used only as an adjunct of H4996","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈmon̪","ipa_mod":"ʔɑːˈmo̞wn","sbl":"ʾāmôn","dic":"aw-MONE","dic_mod":"ah-MONE"}}
usages - multitude, populous
**************
id - 548
strongs - 528
base_word - אָמוֹן
data - {"def":{"lit":"to nourish, to be faithful","short":"Amon (i.e., Ammon or Amn), a deity of Egypt","long":["an Egyptian god, originally the local god of Thebes, later head of the Egyptian pantheon"]},"deriv":"of Egyptian derivation; used only as an adjunct of H4996","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈmon̪","ipa_mod":"ʔɑːˈmo̞wn","sbl":"ʾāmôn","dic":"aw-MONE","dic_mod":"ah-MONE"}}
usage - multitude, populous
part_of_speech - n-pr-m
Strong's Search

אָמוֹן
אָמוֹן

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:528

strongscsv:אָמוֹן
א ָ מ ו ֹ ן
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
am
[" m "]
[" m C "]
w
[" v "]
[" v "]
on
#1488;#1464;#1502;#1493;#1465;#1503;
u+05d0u+05b8u+05deu+05d5u+05b9u+05df

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אָמוֹן
א ָ מ ו ֹ ן
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
am
[" m "]
[" m C "]
w
[" v "]
[" v "]
on
#1488;#1464;#1502;#1493;#1465;#1503;
u+05d0u+05b8u+05deu+05d5u+05b9u+05df

Search:אָמוֹן -> אָמוֹן

אָמוֹן


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 4. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 5. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 6. [ן]
  [ן] ן n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
אָמוֹן ~= /ʼamwon/
Search Google:אָמוֹן

Search:528 -> 528

528


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
528 ~= /528/ numwd: Five Hundred Twenty-eight - חמש-מאות עשרים ושמונה
Search Google:528footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting