5346

5346 -נֶקֶב -Neqeb -neh'-keb
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

נֶקֶב
נֶקֶב

number - 5346
orig_word - נֶקֶב
word_orig - the same as (05345)
translit - Neqeb
tdnt - None
phonetic - neh'-keb
part_of_speech - Proper Name Location
st_def - the same as «05345»; dell; Nekeb, a place in Palestine:--Nekeb.
IPD_def - Nekeb or Nekeb = "cavern"
 1. one of the towns on the boundary of Naphtali

English -
letter - n
data - {"def":{"lit":"cavern","short":"Nekeb, a place in Palestine","long":["one of the towns on the boundary of Naphtali"]},"deriv":"the same as H5345; dell","pronun":{"ipa":"n̪ɛˈk’ɛb","ipa_mod":"nɛˈkɛv","sbl":"neqeb","dic":"neh-KEB","dic_mod":"neh-KEV"}}
usages - Nekeb
**************
id - 5671
strongs - 5346
base_word - נֶקֶב
data - {"def":{"lit":"cavern","short":"Nekeb, a place in Palestine","long":["one of the towns on the boundary of Naphtali"]},"deriv":"the same as H5345; dell","pronun":{"ipa":"n̪ɛˈk’ɛb","ipa_mod":"nɛˈkɛv","sbl":"neqeb","dic":"neh-KEB","dic_mod":"neh-KEV"}}
usage - Nekeb
part_of_speech - n-pr-loc
Strong's Search

נֶקֶב
נֶקֶב

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5346

strongscsv:נֶקֶב
נ ֶ ק ֶ ב
n
[" n "]
[" n "]
eq
[" k ' "]
[" k ' "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
#1504;#1462;#1511;#1462;#1489;
u+05e0u+05b6u+05e7u+05b6u+05d1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:נֶקֶב
נ ֶ ק ֶ ב
n
[" n "]
[" n "]
eq
[" k ' "]
[" k ' "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
#1504;#1462;#1511;#1462;#1489;
u+05e0u+05b6u+05e7u+05b6u+05d1

Search:נֶקֶב -> נֶקֶב

נֶקֶב


 1. [נ]
  [נ] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
נֶקֶב ~= /neqeb/
Search Google:נֶקֶב

Search:5346 -> 5346

5346


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
5346 ~= /5346/ numwd: Five Thousand Three Hundred Forty-six - חמישה אלפים שלוש-מאות ארבעים ושישה
Search Google:5346

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting