5463

5463 -סְגַר -cgar -seg-ar'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

סְגַר
סְגַר

number - 5463
orig_word - סְגַר
word_orig - corresponding to (05462)
translit - cgar
tdnt - TWOT - 2886
phonetic - seg-ar'
part_of_speech - Verb
st_def - (Aramaic) corresponding to «05462»:--shut up.
IPD_def -
 1. (P'al) to shut
 2. (TWOT) shirt

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"to close","long":["(P'al) to shut, to close"]},"deriv":"corresponding to H5462","pronun":{"ipa":"sɛ̆ˈɡɑr","ipa_mod":"sɛ̆ˈɡɑʁ","sbl":"sĕgar","dic":"seh-ɡAHR","dic_mod":"seh-ɡAHR"},"aramaic":1}
usages - shut up
**************
id - 5797
strongs - 5463
base_word - סְגַר
data - {"def":{"short":"to close","long":["(P'al) to shut, to close"]},"deriv":"corresponding to H5462","pronun":{"ipa":"sɛ̆ˈɡɑr","ipa_mod":"sɛ̆ˈɡɑʁ","sbl":"sĕgar","dic":"seh-ɡAHR","dic_mod":"seh-ɡAHR"},"aramaic":1}
usage - shut up
part_of_speech - v
Strong's Search

סְגַר
סְגַר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5463

strongscsv:סְגַר
ס ְ ג ַ ר
s
[" s c "]
[" s c "]
eg
[" g "]
[" g "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1505;#1456;#1490;#1463;#1512;
u+05e1u+05b0u+05d2u+05b7u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:סְגַר
ס ְ ג ַ ר
s
[" s c "]
[" s c "]
eg
[" g "]
[" g "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1505;#1456;#1490;#1463;#1512;
u+05e1u+05b0u+05d2u+05b7u+05e8

Search:סְגַר -> סְגַר

סְגַר


 1. [ס]
  [ס] [" s c "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ג]
  [ג] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
סְגַר ~= /segar/
Search Google:סְגַר

Search:5463 -> 5463

5463


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
5463 ~= /5463/ numwd: Five Thousand Four Hundred Sixty-three - חמישה אלפים ארבע-מאות שישים ושלושה
Search Google:5463footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting