5485

5485 -סוּסִי -Cuwciy -soo-see'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

סוּסִי
סוּסִי

number - 5485
orig_word - סוּסִי
word_orig - from (05483)
translit - Cuwciy
tdnt - None
phonetic - soo-see'
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - from «05483»; horse-like; Susi, an Israelite:--Susi.
IPD_def - Susi = "my horse"
 1. father of Gaddi, the spy for the tribe of Manasseh

English -
letter - s
data - {"def":{"lit":"my horse","short":"Susi, an Israelite","long":["father of Gaddi, the spy for the tribe of Manasseh"]},"deriv":"from H5483; horse-like","pronun":{"ipa":"suːˈsɪi̯","ipa_mod":"suˈsiː","sbl":"sûsî","dic":"soo-SEE","dic_mod":"soo-SEE"}}
usages - Susi
**************
id - 5820
strongs - 5485
base_word - סוּסִי
data - {"def":{"lit":"my horse","short":"Susi, an Israelite","long":["father of Gaddi, the spy for the tribe of Manasseh"]},"deriv":"from H5483; horse-like","pronun":{"ipa":"suːˈsɪi̯","ipa_mod":"suˈsiː","sbl":"sûsî","dic":"soo-SEE","dic_mod":"soo-SEE"}}
usage - Susi
part_of_speech - n-pr-m
Strong's Search

סוּסִי
סוּסִי

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5485

strongscsv:סוּסִי
ס ו ּ ס ִ י
s
[" s c "]
[" s c "]
w
[" v "]
[" v "]
s
[" s c "]
[" s c "]
iy
[" y "]
[" y r "]
#1505;#1493;#1468;#1505;#1460;#1497;
u+05e1u+05d5u+05bcu+05e1u+05b4u+05d9

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:סוּסִי
ס ו ּ ס ִ י
s
[" s c "]
[" s c "]
w
[" v "]
[" v "]
s
[" s c "]
[" s c "]
iy
[" y "]
[" y r "]
#1505;#1493;#1468;#1505;#1460;#1497;
u+05e1u+05d5u+05bcu+05e1u+05b4u+05d9

Search:סוּסִי -> סוּסִי

סוּסִי


 1. [ס]
  [ס] [" s c "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 3. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 4. [ס]
  [ס] [" s c "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 6. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
סוּסִי ~= /swsiy/
Search Google:סוּסִי

Search:5485 -> 5485

5485


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
5485 ~= /5485/ numwd: Five Thousand Four Hundred Eighty-five - חמישה אלפים ארבע-מאות שמונים וחמישה
Search Google:5485

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting