56

56 -אָבַל -'abal -aw-bal'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אָבַל
אָבַל

number - 56
orig_word - אָבַל
word_orig - a primitive root
translit - 'abal
tdnt - TWOT - 6
phonetic - aw-bal'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to bewail:--lament, mourn.
IPD_def -
 1. to mourn, lament
  1. (Qal) to mourn, lament
   1. of humans
   2. of inanimate objects (fig.) 1a
  2. of gates 1a
  3. of land
  4. (Hiphil)
   1. to mourn, cause to mourn (fig.)
  5. (Hithpael)
   1. to mourn
   2. play the mourner

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"to bewail","long":["to mourn, lament",["(Qal) to mourn, lament",["of humans","of inanimate objects (figuratively)",["of gates","of land"]],"(Hiphil)",["to mourn, cause to mourn (figuratively)"],"(Hithpael)",["to mourn","play the mourner"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈbɑl","ipa_mod":"ʔɑːˈvɑl","sbl":"ʾābal","dic":"aw-BAHL","dic_mod":"ah-VAHL"}}
usages - lament, mourn
**************
id - 56
strongs - 56
base_word - אָבַל
data - {"def":{"short":"to bewail","long":["to mourn, lament",["(Qal) to mourn, lament",["of humans","of inanimate objects (figuratively)",["of gates","of land"]],"(Hiphil)",["to mourn, cause to mourn (figuratively)"],"(Hithpael)",["to mourn","play the mourner"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈbɑl","ipa_mod":"ʔɑːˈvɑl","sbl":"ʾābal","dic":"aw-BAHL","dic_mod":"ah-VAHL"}}
usage - lament, mourn
part_of_speech - v
Strong's Search

אָבַל
אָבַל

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:56

strongscsv:אָבַל
א ָ ב ַ ל
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
al
[" l "]
[" l "]
#1488;#1464;#1489;#1463;#1500;
u+05d0u+05b8u+05d1u+05b7u+05dc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אָבַל
א ָ ב ַ ל
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
al
[" l "]
[" l "]
#1488;#1464;#1489;#1463;#1500;
u+05d0u+05b8u+05d1u+05b7u+05dc

Search:אָבַל -> אָבַל

אָבַל


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
אָבַל ~= /ʼabal/
Search Google:אָבַל

Search:56 -> 56

56


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
56 ~= /56/ numwd: Fifty-six - חמישים ושישה
Search Google:56footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting