5648

5648 -עֲבַד -`abad -ab-bad'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֲבַד
עֲבַד

number - 5648
orig_word - עֲבַד
word_orig - corresponding to (05647)
translit - `abad
tdnt - TWOT - 2896
phonetic - ab-bad'
part_of_speech - Verb
st_def - (Aramaic) corresponding to «05647»; to do, make, prepare, keep, etc.:--X cut, do, execute, go on, make, move, work.
IPD_def -
 1. to make, do
  1. (P'al)
   1. to make, create
   2. to do, perform
  2. (Ithp'al)
   1. to be made into
   2. to be done, be wrought, be performed, be executed, be carried out

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"to do, make, prepare, keep, etc","long":["to make, do",["(P'al)",["to make, create","to do, perform"],"(Ithp'al)",["to be made into","to be done, be wrought, be performed, be executed, be carried out"]]]},"deriv":"corresponding to H5647","pronun":{"ipa":"ʕə̆ˈbɑd̪","ipa_mod":"ʕə̆ˈvɑd","sbl":"ʿăbad","dic":"uh-BAHD","dic_mod":"uh-VAHD"},"aramaic":1}
usages - × cut, do, execute, go on, make, move, work
**************
id - 6011
strongs - 5648
base_word - עֲבַד
data - {"def":{"short":"to do, make, prepare, keep, etc","long":["to make, do",["(P'al)",["to make, create","to do, perform"],"(Ithp'al)",["to be made into","to be done, be wrought, be performed, be executed, be carried out"]]]},"deriv":"corresponding to H5647","pronun":{"ipa":"ʕə̆ˈbɑd̪","ipa_mod":"ʕə̆ˈvɑd","sbl":"ʿăbad","dic":"uh-BAHD","dic_mod":"uh-VAHD"},"aramaic":1}
usage - × cut, do, execute, go on, make, move, work
part_of_speech - v
Strong's Search

עֲבַד
עֲבַד

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5648

strongscsv:עֲבַד
ע ֲ ב ַ ד
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
ad
[" d "]
[" d "]
#1506;#1458;#1489;#1463;#1491;
u+05e2u+05b2u+05d1u+05b7u+05d3

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֲבַד
ע ֲ ב ַ ד
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
ad
[" d "]
[" d "]
#1506;#1458;#1489;#1463;#1491;
u+05e2u+05b2u+05d1u+05b7u+05d3

Search:עֲבַד -> עֲבַד

עֲבַד


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֲ]
  [ֲ] ֲ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
עֲבַד ~= /ʻabad/
Search Google:עֲבַד

Search:5648 -> 5648

5648


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
5648 ~= /5648/ numwd: Five Thousand Six Hundred Forty-eight - חמישה אלפים שש-מאות ארבעים ושמונה
Search Google:5648

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting