5649

5649 -עֲבַד -`abad -ab-bad'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֲבַד
עֲבַד

number - 5649
orig_word - עֲבַד
word_orig - from (05648)
translit - `abad
tdnt - TWOT - 2896a
phonetic - ab-bad'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - (Aramaic) from «05648»; a servant:--servant.
IPD_def -
 1. servant, slave

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"a servant","long":["servant, slave"]},"deriv":"from H5648","pronun":{"ipa":"ʕə̆ˈbɑd̪","ipa_mod":"ʕə̆ˈvɑd","sbl":"ʿăbad","dic":"uh-BAHD","dic_mod":"uh-VAHD"},"aramaic":1}
usages - servant
**************
id - 6012
strongs - 5649
base_word - עֲבַד
data - {"def":{"short":"a servant","long":["servant, slave"]},"deriv":"from H5648","pronun":{"ipa":"ʕə̆ˈbɑd̪","ipa_mod":"ʕə̆ˈvɑd","sbl":"ʿăbad","dic":"uh-BAHD","dic_mod":"uh-VAHD"},"aramaic":1}
usage - servant
part_of_speech - n-m
Strong's Search

עֲבַד
עֲבַד

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5649

strongscsv:עֲבַד
ע ֲ ב ַ ד
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
ad
[" d "]
[" d "]
#1506;#1458;#1489;#1463;#1491;
u+05e2u+05b2u+05d1u+05b7u+05d3

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֲבַד
ע ֲ ב ַ ד
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
ad
[" d "]
[" d "]
#1506;#1458;#1489;#1463;#1491;
u+05e2u+05b2u+05d1u+05b7u+05d3

Search:עֲבַד -> עֲבַד

עֲבַד


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֲ]
  [ֲ] ֲ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
עֲבַד ~= /ʻabad/
Search Google:עֲבַד

Search:5649 -> 5649

5649


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
5649 ~= /5649/ numwd: Five Thousand Six Hundred Forty-nine - חמישה אלפים שש-מאות ארבעים ותשעה
Search Google:5649footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting