57

57 -אָבֵל -'abel -aw-bale'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אָבֵל
אָבֵל

number - 57
orig_word - אָבֵל
word_orig - from (056)
translit - 'abel
tdnt - TWOT - 6b
phonetic - aw-bale'
part_of_speech - Adjective
st_def - from «056»; lamenting:--mourn(-er, -ing).
IPD_def -
 1. mourning
  1. for the dead
  2. because of calamity
  3. of rites of mourning
 2. mourner (subst.)
  1. for the dead
  2. for calamity

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"lamenting","long":["mourning",["for the dead","because of calamity","of rites of mourning"],"mourner (subst.)",["for the dead","for calamity"]]},"deriv":"from H0056","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈbel","ipa_mod":"ʔɑːˈvel","sbl":"ʾābēl","dic":"aw-BALE","dic_mod":"ah-VALE"}}
usages - mourn(-er, -ing)
**************
id - 57
strongs - 57
base_word - אָבֵל
data - {"def":{"short":"lamenting","long":["mourning",["for the dead","because of calamity","of rites of mourning"],"mourner (subst.)",["for the dead","for calamity"]]},"deriv":"from H0056","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈbel","ipa_mod":"ʔɑːˈvel","sbl":"ʾābēl","dic":"aw-BALE","dic_mod":"ah-VALE"}}
usage - mourn(-er, -ing)
part_of_speech - a
Strong's Search

אָבֵל
אָבֵל

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:57

strongscsv:אָבֵל
א ָ ב ֵ ל
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
el
[" l "]
[" l "]
#1488;#1464;#1489;#1461;#1500;
u+05d0u+05b8u+05d1u+05b5u+05dc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אָבֵל
א ָ ב ֵ ל
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
el
[" l "]
[" l "]
#1488;#1464;#1489;#1461;#1500;
u+05d0u+05b8u+05d1u+05b5u+05dc

Search:אָבֵל -> אָבֵל

אָבֵל


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 4. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
אָבֵל ~= /ʼabel/
Search Google:אָבֵל

Search:57 -> 57

57


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
57 ~= /57/ numwd: Fifty-seven - חמישים ושבעה
Search Google:57footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting