5743

5743 -עוּב -`uwb -oob
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Links Menu

עוּב
עוּב

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עוּב
עוּב

number - 5743
orig_word - עוּב
word_orig - a primitive root
translit - `uwb
tdnt - TWOT - 1574
phonetic - oob
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to be dense or dark, i.e. to becloud:--cover with a cloud.
IPD_def -
 1. (Hiphil) to becloud

English -
letter - o
data - {"def":{"short":"to be dense or dark, i.e., to becloud","long":["(Hiphil) to becloud"]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"ʕuːb","ipa_mod":"ʕuv","sbl":"ʿûb","dic":"oob","dic_mod":"oov"}}
usages - cover with a cloud
**************
id - 6115
strongs - 5743
base_word - עוּב
data - {"def":{"short":"to be dense or dark, i.e., to becloud","long":["(Hiphil) to becloud"]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"ʕuːb","ipa_mod":"ʕuv","sbl":"ʿûb","dic":"oob","dic_mod":"oov"}}
usage - cover with a cloud
part_of_speech - v
Strong's Search

עוּב
עוּב

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5743

strongscsv:עוּב
ע ו ּ ב
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
w
[" v "]
[" v "]
b
[" b "]
[" b R M "]
#1506;#1493;#1468;#1489;
u+05e2u+05d5u+05bcu+05d1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עוּב
ע ו ּ ב
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
w
[" v "]
[" v "]
b
[" b "]
[" b R M "]
#1506;#1493;#1468;#1489;
u+05e2u+05d5u+05bcu+05d1

Search:עוּב -> עוּב

עוּב


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 3. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 4. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
עוּב ~= /ʻwb/
Search Google:עוּב

Search:5743 -> 5743

5743


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
5743 ~= /5743/ numwd: Five Thousand Seven Hundred Forty-three - חמישה אלפים שבע-מאות ארבעים ושלושה
Search Google:5743footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting