5785

5785 -עוֹר -`owr -ore
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Links Menu

עוֹר
עוֹר

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עוֹר
עוֹר

number - 5785
orig_word - עוֹר
word_orig - from (05783)
translit - `owr
tdnt - TWOT - 1589a
phonetic - ore
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «05783»; skin (as naked); by implication, hide, leather:--hide, leather, skin.
IPD_def -
 1. skin, hide
  1. skin (of men)
  2. hide (of animals)

English -
letter - o
data - {"def":{"short":"skin (as naked); by implication, hide, leather","long":["skin, hide",["skin (of men)","hide (of animals)"]]},"deriv":"from H5783","pronun":{"ipa":"ʕor","ipa_mod":"ʕo̞wʁ","sbl":"ʿôr","dic":"ore","dic_mod":"ore"}}
usages - hide, leather, skin
**************
id - 6161
strongs - 5785
base_word - עוֹר
data - {"def":{"short":"skin (as naked); by implication, hide, leather","long":["skin, hide",["skin (of men)","hide (of animals)"]]},"deriv":"from H5783","pronun":{"ipa":"ʕor","ipa_mod":"ʕo̞wʁ","sbl":"ʿôr","dic":"ore","dic_mod":"ore"}}
usage - hide, leather, skin
part_of_speech - n-m
Strong's Search

עוֹר
עוֹר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5785

strongscsv:עוֹר
ע ו ֹ ר
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
w
[" v "]
[" v "]
or
[" r "]
[" r "]
#1506;#1493;#1465;#1512;
u+05e2u+05d5u+05b9u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עוֹר
ע ו ֹ ר
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
w
[" v "]
[" v "]
or
[" r "]
[" r "]
#1506;#1493;#1465;#1512;
u+05e2u+05d5u+05b9u+05e8

Search:עוֹר -> עוֹר

עוֹר


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 3. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
עוֹר ~= /ʻwor/
Search Google:עוֹר

Search:5785 -> 5785

5785


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
5785 ~= /5785/ numwd: Five Thousand Seven Hundred Eighty-five - חמישה אלפים שבע-מאות שמונים וחמישה
Search Google:5785footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting