5831

5831 -עֶזְרָא -`Ezra' -ez-raw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֶזְרָא
עֶזְרָא

number - 5831
orig_word - עֶזְרָא
word_orig - corresponding to (05830)
translit - `Ezra'
tdnt - None
phonetic - ez-raw'
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - (Aramaic) corresponding to «05830»; Ezra, an Israelite --Ezra.
IPD_def - Ezra = "help"
 1. the priest and scribe who led the reforms of the returned exiles in Jerusalem; co-worker with Nehemiah

English -
letter - e
data - {"def":{"lit":"help","short":"Ezra, an Israelite","long":["the priest and scribe who led the reforms of the returned exiles in Jerusalem; co-worker with Nehemiah"]},"deriv":"corresponding to H5830","pronun":{"ipa":"ʕɛd͡zˈrɔːʔ","ipa_mod":"ʕɛzˈʁɑːʔ","sbl":"ʿezrāʾ","dic":"edz-RAW","dic_mod":"ez-RA"},"aramaic":1}
usages - Ezra
**************
id - 6210
strongs - 5831
base_word - עֶזְרָא
data - {"def":{"lit":"help","short":"Ezra, an Israelite","long":["the priest and scribe who led the reforms of the returned exiles in Jerusalem; co-worker with Nehemiah"]},"deriv":"corresponding to H5830","pronun":{"ipa":"ʕɛd͡zˈrɔːʔ","ipa_mod":"ʕɛzˈʁɑːʔ","sbl":"ʿezrāʾ","dic":"edz-RAW","dic_mod":"ez-RA"},"aramaic":1}
usage - Ezra
part_of_speech - n-pr-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5831

strongscsv:עֶזְרָא
ע ֶ ז ְ ר ָ א
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ez
[" z "]
[" z "]
er
[" r "]
[" r "]
aʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
#1506;#1462;#1494;#1456;#1512;#1464;#1488;
u+05e2u+05b6u+05d6u+05b0u+05e8u+05b8u+05d0

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֶזְרָא
ע ֶ ז ְ ר ָ א
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ez
[" z "]
[" z "]
er
[" r "]
[" r "]
aʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
#1506;#1462;#1494;#1456;#1512;#1464;#1488;
u+05e2u+05b6u+05d6u+05b0u+05e8u+05b8u+05d0

Search:עֶזְרָא -> עֶזְרָא

עֶזְרָא


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ז]
  [ז] [" z "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 4. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 6. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 7. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
עֶזְרָא ~= /ʻezeraʼ/
Search Google:עֶזְרָא

Search:5831 -> 5831

5831


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
5831 ~= /5831/ numwd: Five Thousand Eight Hundred Thirty-one - חמישה אלפים שמונה-מאות שלושים ואחד
Search Google:5831footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting