5914

5914 -עֶכֶס -`ekec -eh'-kes
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֶכֶס
עֶכֶס

number - 5914
orig_word - עֶכֶס
word_orig - from (05913)
translit - `ekec
tdnt - TWOT - 1620a
phonetic - eh'-kes
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «05913»; a fetter; hence, an anklet:--stocks, tinkling ornament.
IPD_def -
 1. anklet, bangle

English -
letter - e
data - {"def":{"short":"a fetter; hence, an anklet","long":["anklet, bangle"]},"deriv":"from H5913","pronun":{"ipa":"ʕɛˈkɛs","ipa_mod":"ʕɛˈχɛs","sbl":"ʿekes","dic":"eh-KES","dic_mod":"eh-HES"}}
usages - stocks, tinkling ornament
**************
id - 6304
strongs - 5914
base_word - עֶכֶס
data - {"def":{"short":"a fetter; hence, an anklet","long":["anklet, bangle"]},"deriv":"from H5913","pronun":{"ipa":"ʕɛˈkɛs","ipa_mod":"ʕɛˈχɛs","sbl":"ʿekes","dic":"eh-KES","dic_mod":"eh-HES"}}
usage - stocks, tinkling ornament
part_of_speech - n-m
Strong's Search

עֶכֶס
עֶכֶס

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5914

strongscsv:עֶכֶס
ע ֶ כ ֶ ס
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ek
[" k "]
[" k "]
es
[" s c "]
[" s c "]
#1506;#1462;#1499;#1462;#1505;
u+05e2u+05b6u+05dbu+05b6u+05e1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֶכֶס
ע ֶ כ ֶ ס
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ek
[" k "]
[" k "]
es
[" s c "]
[" s c "]
#1506;#1462;#1499;#1462;#1505;
u+05e2u+05b6u+05dbu+05b6u+05e1

Search:עֶכֶס -> עֶכֶס

עֶכֶס


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [כ]
  [כ] [" k "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ס]
  [ס] [" s c "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
עֶכֶס ~= /ʻekes/
Search Google:עֶכֶס

Search:5914 -> 5914

5914


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 4. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
5914 ~= /5914/ numwd: Five Thousand Nine Hundred Fourteen - חמישה אלפים תשע-מאות ארבעה-עשר
Search Google:5914footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting