5929

5929 -עָלֶה -`aleh -aw-leh'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עָלֶה
עָלֶה

number - 5929
orig_word - עָלֶה
word_orig - from (05927)
translit - `aleh
tdnt - TWOT - 1624a
phonetic - aw-leh'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «05927»; a leaf (as coming up on a tree); collectively, foliage:--branch, leaf.
IPD_def -
 1. leaf, leafage

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"a leaf (as coming up on a tree); collectively, foliage","long":["leaf, leafage"]},"deriv":"from H5927","pronun":{"ipa":"ʕɔːˈlɛ","ipa_mod":"ʕɑːˈlɛ","sbl":"ʿāle","dic":"aw-LEH","dic_mod":"ah-LEH"}}
usages - branch, leaf
**************
id - 6320
strongs - 5929
base_word - עָלֶה
data - {"def":{"short":"a leaf (as coming up on a tree); collectively, foliage","long":["leaf, leafage"]},"deriv":"from H5927","pronun":{"ipa":"ʕɔːˈlɛ","ipa_mod":"ʕɑːˈlɛ","sbl":"ʿāle","dic":"aw-LEH","dic_mod":"ah-LEH"}}
usage - branch, leaf
part_of_speech - n-m
Strong's Search

עָלֶה
עָלֶה

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5929

strongscsv:עָלֶה
ע ָ ל ֶ ה
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
al
[" l "]
[" l "]
eh
[" h d "]
[" h d "]
#1506;#1464;#1500;#1462;#1492;
u+05e2u+05b8u+05dcu+05b6u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עָלֶה
ע ָ ל ֶ ה
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
al
[" l "]
[" l "]
eh
[" h d "]
[" h d "]
#1506;#1464;#1500;#1462;#1492;
u+05e2u+05b8u+05dcu+05b6u+05d4

Search:עָלֶה -> עָלֶה

עָלֶה


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
עָלֶה ~= /ʻaleh/
Search Google:עָלֶה

Search:5929 -> 5929

5929


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 4. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
5929 ~= /5929/ numwd: Five Thousand Nine Hundred Twenty-nine - חמישה אלפים תשע-מאות עשרים ותשעה
Search Google:5929footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting