5984

5984 -עַמּוֹנִי -`Ammowniy -am-mo-nee'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עַמּוֹנִי
עַמּוֹנִי

number - 5984
orig_word - עַמּוֹנִי
word_orig - patronymically from (05983)
translit - `Ammowniy
tdnt - TWOT - 1642a
phonetic - am-mo-nee'
part_of_speech - Adjective
st_def - patronymically from «05983»; an Ammonite or (the adjective) Ammonitish:--Ammonite(-s).
IPD_def - Ammonite = see Ammon "tribal"
 1. descendants of Ammon and inhabitants of Ammon

English -
letter - a
data - {"def":{"lit":"tribal","short":"an Ammonite or (the adjective) Ammonitish","long":["descendants of Ammon and inhabitants of Ammon"]},"deriv":"patronymically from H5983","pronun":{"ipa":"ʕɑmːoˈn̪ɪi̯","ipa_mod":"ʕɑ.mo̞wˈniː","sbl":"ʿammônî","dic":"am-moh-NEE","dic_mod":"ah-moh-NEE"}}
usages - Ammonite(-s)
**************
id - 6382
strongs - 5984
base_word - עַמּוֹנִי
data - {"def":{"lit":"tribal","short":"an Ammonite or (the adjective) Ammonitish","long":["descendants of Ammon and inhabitants of Ammon"]},"deriv":"patronymically from H5983","pronun":{"ipa":"ʕɑmːoˈn̪ɪi̯","ipa_mod":"ʕɑ.mo̞wˈniː","sbl":"ʿammônî","dic":"am-moh-NEE","dic_mod":"ah-moh-NEE"}}
usage - Ammonite(-s)
part_of_speech - a
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5984

strongscsv:עַמּוֹנִי
ע ַ מ ּ ו ֹ נ ִ י
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
am
[" m "]
[" m C "]
w
[" v "]
[" v "]
on
[" n "]
[" n "]
iy
[" y "]
[" y r "]
#1506;#1463;#1502;#1468;#1493;#1465;#1504;#1460;#1497;
u+05e2u+05b7u+05deu+05bcu+05d5u+05b9u+05e0u+05b4u+05d9

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עַמּוֹנִי
ע ַ מ ּ ו ֹ נ ִ י
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
am
[" m "]
[" m C "]
w
[" v "]
[" v "]
on
[" n "]
[" n "]
iy
[" y "]
[" y r "]
#1506;#1463;#1502;#1468;#1493;#1465;#1504;#1460;#1497;
u+05e2u+05b7u+05deu+05bcu+05d5u+05b9u+05e0u+05b4u+05d9

Search:עַמּוֹנִי -> עַמּוֹנִי

עַמּוֹנִי


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 4. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 5. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 6. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 7. [נ]
  [נ] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 8. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 9. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
עַמּוֹנִי ~= /ʻamwoniy/
Search Google:עַמּוֹנִי

Search:5984 -> 5984

5984


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
5984 ~= /5984/ numwd: Five Thousand Nine Hundred Eighty-four - חמישה אלפים תשע-מאות שמונים וארבעה
Search Google:5984footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting