609

609 -אָסָא -'Aca' -aw-saw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אָסָא
אָסָא

number - 609
orig_word - אָסָא
word_orig - of uncertain derivation
translit - 'Aca'
tdnt - None
phonetic - aw-saw'
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - of uncertain derivation; Asa, the name of a king and of a Levite:--Asa.
IPD_def - Asa = "healer: injurious (?)"
 1. king of Judah, son of Abijam, father of Jehoshaphat
 2. a Levite

English -
letter - a
data - {"def":{"lit":"healer, injurious(?)","short":"Asa, the name of a king and of a Levite","long":["king of Judah, son of Abijam, father of Jehoshaphat","a Levite"]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈsɔːʔ","ipa_mod":"ʔɑːˈsɑːʔ","sbl":"ʾāsāʾ","dic":"aw-SAW","dic_mod":"ah-SA"}}
usages - Asa
**************
id - 632
strongs - 609
base_word - אָסָא
data - {"def":{"lit":"healer, injurious(?)","short":"Asa, the name of a king and of a Levite","long":["king of Judah, son of Abijam, father of Jehoshaphat","a Levite"]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈsɔːʔ","ipa_mod":"ʔɑːˈsɑːʔ","sbl":"ʾāsāʾ","dic":"aw-SAW","dic_mod":"ah-SA"}}
usage - Asa
part_of_speech - n-pr-m
Strong's Search

אָסָא
אָסָא

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:609

strongscsv:אָסָא
א ָ ס ָ א
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
as
[" s c "]
[" s c "]
aʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
#1488;#1464;#1505;#1464;#1488;
u+05d0u+05b8u+05e1u+05b8u+05d0

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אָסָא
א ָ ס ָ א
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
as
[" s c "]
[" s c "]
aʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
#1488;#1464;#1505;#1464;#1488;
u+05d0u+05b8u+05e1u+05b8u+05d0

Search:אָסָא -> אָסָא

אָסָא


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ס]
  [ס] [" s c "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
אָסָא ~= /ʼasaʼ/
Search Google:אָסָא

Search:609 -> 609

609


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
609 ~= /609/ numwd: Six Hundred Nine - שש-מאות ותשעה
Search Google:609footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting