61

61 -אֲבָל -'abal -ab-awl'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אֲבָל
אֲבָל

number - 61
orig_word - אֲבָל
word_orig - apparently from (056) through the idea of negation
translit - 'abal
tdnt - TWOT - 8
phonetic - ab-awl'
part_of_speech - Adverb
st_def - apparently from «056» through the idea of negation; nay, i.e. truly or yet:--but, indeed, nevertheless, verily.
IPD_def -
 1. truly, verily, surely
 2. but, however, howbeit
 3. contrariwise, nay rather (neg.)

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"nay, i.e., truly or yet","long":["truly, verily, surely","but, however, howbeit","contrariwise, nay rather (negative)"]},"deriv":"apparently from H0056 through the idea of negation","pronun":{"ipa":"ʔə̆ˈbɔːl","ipa_mod":"ʔə̆ˈvɑːl","sbl":"ʾăbāl","dic":"uh-BAWL","dic_mod":"uh-VAHL"}}
usages - but, indeed, nevertheless, verily
**************
id - 61
strongs - 61
base_word - אֲבָל
data - {"def":{"short":"nay, i.e., truly or yet","long":["truly, verily, surely","but, however, howbeit","contrariwise, nay rather (negative)"]},"deriv":"apparently from H0056 through the idea of negation","pronun":{"ipa":"ʔə̆ˈbɔːl","ipa_mod":"ʔə̆ˈvɑːl","sbl":"ʾăbāl","dic":"uh-BAWL","dic_mod":"uh-VAHL"}}
usage - but, indeed, nevertheless, verily
part_of_speech - adv
Strong's Search

אֲבָל
אֲבָל

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:61

strongscsv:אֲבָל
א ֲ ב ָ ל
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
al
[" l "]
[" l "]
#1488;#1458;#1489;#1464;#1500;
u+05d0u+05b2u+05d1u+05b8u+05dc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אֲבָל
א ֲ ב ָ ל
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
al
[" l "]
[" l "]
#1488;#1458;#1489;#1464;#1500;
u+05d0u+05b2u+05d1u+05b8u+05dc

Search:אֲבָל -> אֲבָל

אֲבָל


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ֲ]
  [ֲ] ֲ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 4. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
אֲבָל ~= /ʼabal/
Search Google:אֲבָל

Search:61 -> 61

61


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
61 ~= /61/ numwd: Sixty-one - שישים ואחד
Search Google:61footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting