6138

6138 -עֶקְרוֹן -`Eqrown -ek-rone'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֶקְרוֹן
עֶקְרוֹן

number - 6138
orig_word - עֶקְרוֹן
word_orig - from (06131)
translit - `Eqrown
tdnt - None
phonetic - ek-rone'
part_of_speech - Proper Name Location
st_def - from «06131»; eradication; Ekron, a place in Palestine:--Ekron.
IPD_def - Ekron = "emigration" or "torn up by the roots"
 1. the most northerly of the 5 principal cities of the Philistines; located in the lowlands of Judah and later given to Dan

English -
letter - e
data - {"def":{"lit":"emigration, torn up by the roots","short":"Ekron, a place in Palestine","long":["the most northerly of the 5 principal cities of the Philistines; located in the lowlands of Judah and later given to Dan"]},"deriv":"from H6131; eradication","pronun":{"ipa":"ʕɛk’ˈron̪","ipa_mod":"ʕɛkˈʁo̞wn","sbl":"ʿeqrôn","dic":"ek-RONE","dic_mod":"ek-RONE"}}
usages - Ekron
**************
id - 6552
strongs - 6138
base_word - עֶקְרוֹן
data - {"def":{"lit":"emigration, torn up by the roots","short":"Ekron, a place in Palestine","long":["the most northerly of the 5 principal cities of the Philistines; located in the lowlands of Judah and later given to Dan"]},"deriv":"from H6131; eradication","pronun":{"ipa":"ʕɛk’ˈron̪","ipa_mod":"ʕɛkˈʁo̞wn","sbl":"ʿeqrôn","dic":"ek-RONE","dic_mod":"ek-RONE"}}
usage - Ekron
part_of_speech - n-pr-loc
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6138

strongscsv:עֶקְרוֹן
ע ֶ ק ְ ר ו ֹ ן
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
eq
[" k ' "]
[" k ' "]
er
[" r "]
[" r "]
w
[" v "]
[" v "]
on
#1506;#1462;#1511;#1456;#1512;#1493;#1465;#1503;
u+05e2u+05b6u+05e7u+05b0u+05e8u+05d5u+05b9u+05df

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֶקְרוֹן
ע ֶ ק ְ ר ו ֹ ן
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
eq
[" k ' "]
[" k ' "]
er
[" r "]
[" r "]
w
[" v "]
[" v "]
on
#1506;#1462;#1511;#1456;#1512;#1493;#1465;#1503;
u+05e2u+05b6u+05e7u+05b0u+05e8u+05d5u+05b9u+05df

Search:עֶקְרוֹן -> עֶקְרוֹן

עֶקְרוֹן


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 4. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 6. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 7. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 8. [ן]
  [ן] ן n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
עֶקְרוֹן ~= /ʻeqerwon/
Search Google:עֶקְרוֹן

Search:6138 -> 6138

6138


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
6138 ~= /6138/ numwd: Six Thousand One Hundred Thirty-eight - שישה אלפים מאה שלושים ושמונה
Search Google:6138footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting