6158

6158 -עֹרֵב -`oreb -o-rabe'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֹרֵב
עֹרֵב

number - 6158
orig_word - עֹרֵב
word_orig - from (06150)
translit - `oreb
tdnt - TWOT - 1690a
phonetic - o-rabe'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - or mowreb {o-rabe'}; from «06150»; a raven (from its dusky hue):--raven.
IPD_def -
 1. raven

English -
letter - o
data - {"def":{"short":"a raven (from its dusky hue)","long":["raven"]},"deriv":"or עוֹרֵב; from H6150","pronun":{"ipa":"ʕoˈreb","ipa_mod":"ʕo̞wˈʁev","sbl":"ʿōrēb","dic":"oh-RABE","dic_mod":"oh-RAVE"}}
usages - raven
**************
id - 6574
strongs - 6158
base_word - עֹרֵב
data - {"def":{"short":"a raven (from its dusky hue)","long":["raven"]},"deriv":"or עוֹרֵב; from H6150","pronun":{"ipa":"ʕoˈreb","ipa_mod":"ʕo̞wˈʁev","sbl":"ʿōrēb","dic":"oh-RABE","dic_mod":"oh-RAVE"}}
usage - raven
part_of_speech - n-m
Strong's Search

עֹרֵב
עֹרֵב

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6158

strongscsv:עֹרֵב
ע ֹ ר ֵ ב
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
or
[" r "]
[" r "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
#1506;#1465;#1512;#1461;#1489;
u+05e2u+05b9u+05e8u+05b5u+05d1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֹרֵב
ע ֹ ר ֵ ב
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
or
[" r "]
[" r "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
#1506;#1465;#1512;#1461;#1489;
u+05e2u+05b9u+05e8u+05b5u+05d1

Search:עֹרֵב -> עֹרֵב

עֹרֵב


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 4. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
עֹרֵב ~= /ʻoreb/
Search Google:עֹרֵב

Search:6158 -> 6158

6158


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
6158 ~= /6158/ numwd: Six Thousand One Hundred Fifty-eight - שישה אלפים מאה חמישים ושמונה
Search Google:6158footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting