6203

6203 -עֹרֶף -`oreph -o-ref'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֹרֶף
עֹרֶף

number - 6203
orig_word - עֹרֶף
word_orig - from (06202)
translit - `oreph
tdnt - TWOT - 1700a
phonetic - o-ref'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «06202»; the nape or back of the neck (as declining); hence, the back generally (whether literal or figurative):-- back ((stiff-)neck((-ed).
IPD_def -
 1. neck, back of the neck, back
  1. back of the neck
   1. of fleeing foe
   2. of apostasy (fig.)
  2. stiff of neck, obstinate (fig.)

English -
letter - o
data - {"def":{"short":"the nape or back of the neck (as declining); hence, the back generally (whether literal or figurative)","long":["neck, back of the neck, back",["back of the neck",["of fleeing foe","of apostasy (figuratively)"],"stiff of neck, obstinate (figuratively)"]]},"deriv":"from H6202","pronun":{"ipa":"ʕoˈrɛp","ipa_mod":"ʕo̞wˈʁɛf","sbl":"ʿōrep","dic":"oh-REP","dic_mod":"oh-REF"}}
usages - back, (stiff-)neck(-ed)
**************
id - 6622
strongs - 6203
base_word - עֹרֶף
data - {"def":{"short":"the nape or back of the neck (as declining); hence, the back generally (whether literal or figurative)","long":["neck, back of the neck, back",["back of the neck",["of fleeing foe","of apostasy (figuratively)"],"stiff of neck, obstinate (figuratively)"]]},"deriv":"from H6202","pronun":{"ipa":"ʕoˈrɛp","ipa_mod":"ʕo̞wˈʁɛf","sbl":"ʿōrep","dic":"oh-REP","dic_mod":"oh-REF"}}
usage - back, (stiff-)neck(-ed)
part_of_speech - n-m
Strong's Search

עֹרֶף
עֹרֶף

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6203

strongscsv:עֹרֶף
ע ֹ ר ֶ ף
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
or
[" r "]
[" r "]
ep
#1506;#1465;#1512;#1462;#1507;
u+05e2u+05b9u+05e8u+05b6u+05e3

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֹרֶף
ע ֹ ר ֶ ף
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
or
[" r "]
[" r "]
ep
#1506;#1465;#1512;#1462;#1507;
u+05e2u+05b9u+05e8u+05b6u+05e3

Search:עֹרֶף -> עֹרֶף

עֹרֶף


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ף]
  [ף] ף p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
עֹרֶף ~= /ʻorep/
Search Google:עֹרֶף

Search:6203 -> 6203

6203


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
6203 ~= /6203/ numwd: Six Thousand Two Hundred Three - שישה אלפים שני-מאות ושלושה
Search Google:6203footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting