6215

6215 -עֵשָׂו -`Esav -ay-sawv'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֵשָׂו
עֵשָׂו

number - 6215
orig_word - עֵשָׂו
word_orig - apparently a form of the pass. part. of (06213) in the original sense of handling
translit - `Esav
tdnt - None
phonetic - ay-sawv'
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - apparently a form of the passive participle of «06213» in the original sense of handling; rough (i.e. sensibly felt); Esav, a son of Isaac, including his posterity:--Esau.
IPD_def - Esau = "hairy"
 1. eldest son of Isaac and Rebecca and twin brother of Jacob; sold the birthright for food when he was hungry and the divine blessing went to Jacob; progenitor of the Arab peoples

English -
letter - a
data - {"def":{"lit":"hairy","short":"Esav, a son of Isaac, including his posterity","long":["eldest son of Isaac and Rebecca and twin brother of Jacob; sold the birthright for food when he was hungry and the divine blessing went to Jacob; progenitor of the Arab peoples"]},"deriv":"apparently a form of the passive participle of H6213 in the original sense of handling; rough (i.e., sensibly felt)","pronun":{"ipa":"ʕeˈɬɔːw","ipa_mod":"ʕeˈsɑːv","sbl":"ʿēśāw","dic":"ay-SAW","dic_mod":"ay-SAHV"}}
usages - Esau
**************
id - 6636
strongs - 6215
base_word - עֵשָׂו
data - {"def":{"lit":"hairy","short":"Esav, a son of Isaac, including his posterity","long":["eldest son of Isaac and Rebecca and twin brother of Jacob; sold the birthright for food when he was hungry and the divine blessing went to Jacob; progenitor of the Arab peoples"]},"deriv":"apparently a form of the passive participle of H6213 in the original sense of handling; rough (i.e., sensibly felt)","pronun":{"ipa":"ʕeˈɬɔːw","ipa_mod":"ʕeˈsɑːv","sbl":"ʿēśāw","dic":"ay-SAW","dic_mod":"ay-SAHV"}}
usage - Esau
part_of_speech - n-pr-m
Strong's Search

עֵשָׂו
עֵשָׂו

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6215

strongscsv:עֵשָׂו
ע ֵ ש ׂ ָ ו
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
es
[" s "]
[" s "]
aw
[" v "]
[" v "]
#1506;#1461;#1513;#1474;#1464;#1493;
u+05e2u+05b5u+05e9u+05c2u+05b8u+05d5

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֵשָׂו
ע ֵ ש ׂ ָ ו
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
es
[" s "]
[" s "]
aw
[" v "]
[" v "]
#1506;#1461;#1513;#1474;#1464;#1493;
u+05e2u+05b5u+05e9u+05c2u+05b8u+05d5

Search:עֵשָׂו -> עֵשָׂו

עֵשָׂו


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ׂ]
  [ׂ] ׂ
  ׂ
  #1474;
  u+05c2
 5. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
עֵשָׂו ~= /ʻesaw/
Search Google:עֵשָׂו

Search:6215 -> 6215

6215


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
6215 ~= /6215/ numwd: Six Thousand Two Hundred Fifteen - שישה אלפים שני-מאות חמישה-עשר
Search Google:6215footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting