623

623 -אָסָף -'Acaph -aw-sawf'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אָסָף
אָסָף

number - 623
orig_word - אָסָף
word_orig - from (0622)
translit - 'Acaph
tdnt - None
phonetic - aw-sawf'
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - from «0622»; collector; Asaph, the name of three Israelites, and of the family of the first:--Asaph.
IPD_def - Asaph = "gatherer"
 1. the father of Hezekiah's secretary
 2. a son of Berechiah, chief Levite musician under David
 3. a Persian officer over the royal forest

English -
letter - a
data - {"def":{"lit":"gatherer","short":"Asaph, the name of three Israelites, and of the family of the first","long":["the father of Hezekiah's secretary","a son of Berechiah, chief Levite musician under David","a Persian officer over the royal forest"]},"deriv":"from H0622; collector","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈsɔːp","ipa_mod":"ʔɑːˈsɑːf","sbl":"ʾāsāp","dic":"aw-SAWP","dic_mod":"ah-SAHF"}}
usages - Asaph
**************
id - 646
strongs - 623
base_word - אָסָף
data - {"def":{"lit":"gatherer","short":"Asaph, the name of three Israelites, and of the family of the first","long":["the father of Hezekiah's secretary","a son of Berechiah, chief Levite musician under David","a Persian officer over the royal forest"]},"deriv":"from H0622; collector","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈsɔːp","ipa_mod":"ʔɑːˈsɑːf","sbl":"ʾāsāp","dic":"aw-SAWP","dic_mod":"ah-SAHF"}}
usage - Asaph
part_of_speech - n-pr-m
Strong's Search

אָסָף
אָסָף

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:623

strongscsv:אָסָף
א ָ ס ָ ף
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
as
[" s c "]
[" s c "]
ap
#1488;#1464;#1505;#1464;#1507;
u+05d0u+05b8u+05e1u+05b8u+05e3

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אָסָף
א ָ ס ָ ף
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
as
[" s c "]
[" s c "]
ap
#1488;#1464;#1505;#1464;#1507;
u+05d0u+05b8u+05e1u+05b8u+05e3

Search:אָסָף -> אָסָף

אָסָף


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ס]
  [ס] [" s c "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ף]
  [ף] ף p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
אָסָף ~= /ʼasap/
Search Google:אָסָף

Search:623 -> 623

623


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
623 ~= /623/ numwd: Six Hundred Twenty-three - שש-מאות עשרים ושלושה
Search Google:623footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting