632

632 -אֱסָר -'ecar -es-sawr'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אֱסָר
אֱסָר

number - 632
orig_word - אֱסָר
word_orig - from (0631)
translit - 'ecar
tdnt - TWOT - 141d
phonetic - es-sawr'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - or riccar {is-sawr'}; from «0631»; an obligation or vow (of abstinence):--binding, bond.
IPD_def -
 1. bond, binding obligation, obligation

English -
letter - e
data - {"def":{"short":"an obligation or vow (of abstinence)","long":["bond, binding obligation, obligation"]},"deriv":"or אִסָּר; from H0631","pronun":{"ipa":"ʔɛ̆ˈsɔːr","ipa_mod":"ʔĕ̞ˈsɑːʁ","sbl":"ʾĕsār","dic":"eh-SAWR","dic_mod":"ay-SAHR"}}
usages - binding, bond
**************
id - 655
strongs - 632
base_word - אֱסָר
data - {"def":{"short":"an obligation or vow (of abstinence)","long":["bond, binding obligation, obligation"]},"deriv":"or אִסָּר; from H0631","pronun":{"ipa":"ʔɛ̆ˈsɔːr","ipa_mod":"ʔĕ̞ˈsɑːʁ","sbl":"ʾĕsār","dic":"eh-SAWR","dic_mod":"ay-SAHR"}}
usage - binding, bond
part_of_speech - n-m
Strong's Search

אֱסָר
אֱסָר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:632

strongscsv:אֱסָר
א ֱ ס ָ ר
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
es
[" s c "]
[" s c "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1488;#1457;#1505;#1464;#1512;
u+05d0u+05b1u+05e1u+05b8u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אֱסָר
א ֱ ס ָ ר
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
es
[" s c "]
[" s c "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1488;#1457;#1505;#1464;#1512;
u+05d0u+05b1u+05e1u+05b8u+05e8

Search:אֱסָר -> אֱסָר

אֱסָר


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ֱ]
  [ֱ] ֱ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ס]
  [ס] [" s c "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
אֱסָר ~= /ʼesar/
Search Google:אֱסָר

Search:632 -> 632

632


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
632 ~= /632/ numwd: Six Hundred Thirty-two - שש-מאות שלושים ושניים
Search Google:632footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting