642

642 -אֵפֻדָּה -'ephuddah -ay-food-daw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אֵפֻדָּה
אֵפֻדָּה

number - 642
orig_word - אֵפֻדָּה
word_orig - from (0646)
translit - 'ephuddah
tdnt - TWOT - 142.1b?
phonetic - ay-food-daw'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - feminine of «0646»; a girding on (of the ephod); hence, generally, a plating (of metal):--ephod, ornament.
IPD_def -
 1. ephod
  1. priestly garment, shoulder-cape or mantle, outer garment
   1. worn by an ordinary priest and made of white stuff
   2. worn by the high priest - more costly, woven of gold, blue, purple, scarlet, and linen threads provided with shoulder-pieces and a breast piece of like material, ornamented with gems and gold
  2. a metallic covering for idols, a plating over

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"a girding on (of the ephod); hence, generally, a plating (of metal)","long":["ephod",["priestly garment, shoulder-cape or mantle, outer garment",["worn by an ordinary priest and made of white stuff","worn by the high priest—more costly, woven of gold, blue, purple, scarlet, and linen threads provided with shoulder-pieces and a breast piece of like material, ornamented with gems and gold"],"a metallic covering for idols, a plating over"]]},"deriv":"feminine of H0646","pronun":{"ipa":"ʔe.pud̪̚ˈd̪ɔː","ipa_mod":"ʔe.fuˈdɑː","sbl":"ʾēpuddâ","dic":"ay-pood-DAW","dic_mod":"ay-foo-DA"}}
usages - ephod, ornament
**************
id - 665
strongs - 642
base_word - אֵפֻדָּה
data - {"def":{"short":"a girding on (of the ephod); hence, generally, a plating (of metal)","long":["ephod",["priestly garment, shoulder-cape or mantle, outer garment",["worn by an ordinary priest and made of white stuff","worn by the high priest—more costly, woven of gold, blue, purple, scarlet, and linen threads provided with shoulder-pieces and a breast piece of like material, ornamented with gems and gold"],"a metallic covering for idols, a plating over"]]},"deriv":"feminine of H0646","pronun":{"ipa":"ʔe.pud̪̚ˈd̪ɔː","ipa_mod":"ʔe.fuˈdɑː","sbl":"ʾēpuddâ","dic":"ay-pood-DAW","dic_mod":"ay-foo-DA"}}
usage - ephod, ornament
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:642

strongscsv:אֵפֻדָּה
א ֵ פ ֻ ד ּ ָ ה
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ep
[" p "]
[" p "]
ud
[" d "]
[" d "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1488;#1461;#1508;#1467;#1491;#1468;#1464;#1492;
u+05d0u+05b5u+05e4u+05bbu+05d3u+05bcu+05b8u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אֵפֻדָּה
א ֵ פ ֻ ד ּ ָ ה
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ep
[" p "]
[" p "]
ud
[" d "]
[" d "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1488;#1461;#1508;#1467;#1491;#1468;#1464;#1492;
u+05d0u+05b5u+05e4u+05bbu+05d3u+05bcu+05b8u+05d4

Search:אֵפֻדָּה -> אֵפֻדָּה

אֵפֻדָּה


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 4. [ֻ]
  [ֻ] ֻ u /u/ gothic urus 𐌿 (𐌿) - ֻ ֻ /u/ hebrew ֻ (ֻ) -
 5. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 6. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 7. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 8. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
אֵפֻדָּה ~= /ʼepudah/
Search Google:אֵפֻדָּה

Search:642 -> 642

642


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
642 ~= /642/ numwd: Six Hundred Forty-two - שש-מאות ארבעים ושניים
Search Google:642footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting