6470

6470 -פָּעַם -pa`am -paw-am'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

פָּעַם
פָּעַם

number - 6470
orig_word - פָּעַם
word_orig - a primitive root
translit - pa`am
tdnt - TWOT - 1793
phonetic - paw-am'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to tap, i.e. beat regularly; hence (generally) to impel or agitate:--move, trouble.
IPD_def -
 1. to thrust, impel, push, beat persistently
  1. (Qal) to impel
  2. (Niphal) to be beaten, be disturbed
  3. (Hithpael) to be disturbed

English -
letter - p
data - {"def":{"short":"to tap, i.e., beat regularly; hence (generally) to impel or agitate","long":["to thrust, impel, push, beat persistently",["(Qal) to impel","(Niphal) to be beaten, be disturbed","(Hithpael) to be disturbed"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"pɔːˈʕɑm","ipa_mod":"pɑːˈʕɑm","sbl":"pāʿam","dic":"paw-AM","dic_mod":"pa-AM"}}
usages - move, trouble
**************
id - 6905
strongs - 6470
base_word - פָּעַם
data - {"def":{"short":"to tap, i.e., beat regularly; hence (generally) to impel or agitate","long":["to thrust, impel, push, beat persistently",["(Qal) to impel","(Niphal) to be beaten, be disturbed","(Hithpael) to be disturbed"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"pɔːˈʕɑm","ipa_mod":"pɑːˈʕɑm","sbl":"pāʿam","dic":"paw-AM","dic_mod":"pa-AM"}}
usage - move, trouble
part_of_speech - v
Strong's Search

פָּעַם
פָּעַם

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6470

strongscsv:פָּעַם
פ ּ ָ ע ַ ם
p
[" p "]
[" p "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
am
#1508;#1468;#1464;#1506;#1463;#1501;
u+05e4u+05bcu+05b8u+05e2u+05b7u+05dd

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:פָּעַם
פ ּ ָ ע ַ ם
p
[" p "]
[" p "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
am
#1508;#1468;#1464;#1506;#1463;#1501;
u+05e4u+05bcu+05b8u+05e2u+05b7u+05dd

Search:פָּעַם -> פָּעַם

פָּעַם


 1. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ם]
  [ם] ם m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
פָּעַם ~= /paʻam/
Search Google:פָּעַם

Search:6470 -> 6470

6470


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
6470 ~= /6470/ numwd: Six Thousand Four Hundred Seventy - שישה אלפים ארבע-מאות שבעים
Search Google:6470footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting