6566

6566 -פָּרַשׂ -paras -paw-ras'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

פָּרַשׂ
פָּרַשׂ

number - 6566
orig_word - פָּרַשׂ
word_orig - a primitive root
translit - paras
tdnt - TWOT - 1832
phonetic - paw-ras'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to break apart, disperse, etc.:--break, chop in pieces, lay open, scatter, spread (abroad, forth, selves, out), stretch (forth, out).
IPD_def -
 1. to spread, spread out, stretch, break in pieces
  1. (Qal)
   1. to spread out, display
   2. to spread over
  2. (Niphal) to be scattered, be spread out
  3. (Piel)
   1. to spread out
   2. to scatter

English -
letter - p
data - {"def":{"short":"to break apart, disperse, etc","long":["to spread, spread out, stretch, break in pieces",["(Qal)",["to spread out, display","to spread over"],"(Niphal) to be scattered, be spread out","(Piel)",["to scatter"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"pɔːˈrɑɬ","ipa_mod":"pɑːˈʁɑs","sbl":"pāraś","dic":"paw-RAHS","dic_mod":"pa-RAHS"}}
usages - break, chop in pieces, lay open, scatter, spread (abroad, forth, selves, out), stretch (forth, out)
**************
id - 7007
strongs - 6566
base_word - פָּרַשׂ
data - {"def":{"short":"to break apart, disperse, etc","long":["to spread, spread out, stretch, break in pieces",["(Qal)",["to spread out, display","to spread over"],"(Niphal) to be scattered, be spread out","(Piel)",["to scatter"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"pɔːˈrɑɬ","ipa_mod":"pɑːˈʁɑs","sbl":"pāraś","dic":"paw-RAHS","dic_mod":"pa-RAHS"}}
usage - break, chop in pieces, lay open, scatter, spread (abroad, forth, selves, out), stretch (forth, out)
part_of_speech - v
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6566

strongscsv:פָּרַשׂ
פ ּ ָ ר ַ ש ׂ
p
[" p "]
[" p "]
ar
[" r "]
[" r "]
as
[" s "]
[" s "]
#1508;#1468;#1464;#1512;#1463;#1513;#1474;
u+05e4u+05bcu+05b8u+05e8u+05b7u+05e9u+05c2

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:פָּרַשׂ
פ ּ ָ ר ַ ש ׂ
p
[" p "]
[" p "]
ar
[" r "]
[" r "]
as
[" s "]
[" s "]
#1508;#1468;#1464;#1512;#1463;#1513;#1474;
u+05e4u+05bcu+05b8u+05e8u+05b7u+05e9u+05c2

Search:פָּרַשׂ -> פָּרַשׂ

פָּרַשׂ


 1. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 7. [ׂ]
  [ׂ] ׂ
  ׂ
  #1474;
  u+05c2
פָּרַשׂ ~= /paras/
Search Google:פָּרַשׂ

Search:6566 -> 6566

6566


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 4. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
6566 ~= /6566/ numwd: Six Thousand Five Hundred Sixty-six - שישה אלפים חמש-מאות שישים ושישה
Search Google:6566footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting