6605

6605 -פָּתַח -pathach -paw-thakh'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

פָּתַח
פָּתַח

number - 6605
orig_word - פָּתַח
word_orig - a primitive root
translit - pathach
tdnt - TWOT - 1854,1855
phonetic - paw-thakh'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to open wide (literally or figuratively); specifically, to loosen, begin, plough, carve:--appear, break forth, draw (out), let go free, (en-)grave(-n), loose (self), (be, be set) open(-ing), put off, ungird, unstop, have vent.
IPD_def -
 1. to open
  1. (Qal) to open
  2. (Niphal) to be opened, be let loose, be thrown open
  3. (Piel)
   1. to free
   2. to loosen
   3. to open, open oneself
  4. (Hithpael) to loose oneself
 2. to carve, engrave
  1. (Piel) to engrave
  2. (Pual) to be engraved

English -
letter - p
data - {"def":{"short":"to open wide (literally or figuratively); specifically, to loosen, begin, plough, carve","long":["to open",["(Qal) to open","(Niphal) to be opened, be let loose, be thrown open","(Piel)",["to free","to loosen","to open, open oneself"],"(Hithpael) to loose oneself"],"to carve, engrave",["(Piel) to engrave","(Pual) to be engraved"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"pɔːˈt̪ɑħ","ipa_mod":"pɑːˈtɑχ","sbl":"pātaḥ","dic":"paw-TA","dic_mod":"pa-TAHK"}}
usages - appear, break forth, draw (out), let go free, (en-)grave(-n), loose (self), (be, be set) open(-ing), put off, ungird, unstop, have vent
**************
id - 7051
strongs - 6605
base_word - פָּתַח
data - {"def":{"short":"to open wide (literally or figuratively); specifically, to loosen, begin, plough, carve","long":["to open",["(Qal) to open","(Niphal) to be opened, be let loose, be thrown open","(Piel)",["to free","to loosen","to open, open oneself"],"(Hithpael) to loose oneself"],"to carve, engrave",["(Piel) to engrave","(Pual) to be engraved"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"pɔːˈt̪ɑħ","ipa_mod":"pɑːˈtɑχ","sbl":"pātaḥ","dic":"paw-TA","dic_mod":"pa-TAHK"}}
usage - appear, break forth, draw (out), let go free, (en-)grave(-n), loose (self), (be, be set) open(-ing), put off, ungird, unstop, have vent
part_of_speech - v
Strong's Search

פָּתַח
פָּתַח

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6605

strongscsv:פָּתַח
פ ּ ָ ת ַ ח
p
[" p "]
[" p "]
at
[" t "]
[" t "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
#1508;#1468;#1464;#1514;#1463;#1495;
u+05e4u+05bcu+05b8u+05eau+05b7u+05d7

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:פָּתַח
פ ּ ָ ת ַ ח
p
[" p "]
[" p "]
at
[" t "]
[" t "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
#1508;#1468;#1464;#1514;#1463;#1495;
u+05e4u+05bcu+05b8u+05eau+05b7u+05d7

Search:פָּתַח -> פָּתַח

פָּתַח


 1. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
פָּתַח ~= /patah/
Search Google:פָּתַח

Search:6605 -> 6605

6605


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
6605 ~= /6605/ numwd: Six Thousand Six Hundred Five - שישה אלפים שש-מאות וחמישה
Search Google:6605footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting