6711

6711 -צָחַק -tsachaq -tsaw-khak'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

צָחַק
צָחַק

number - 6711
orig_word - צָחַק
word_orig - a primitive root
translit - tsachaq
tdnt - TWOT - 1905
phonetic - tsaw-khak'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to laugh outright (in merriment or scorn); by implication, to sport:--laugh, mock, play, make sport.
IPD_def -
 1. to laugh, mock, play
  1. (Qal) to laugh
  2. (Piel)
   1. to jest
   2. to sport, play, make sport, toy with, make a toy of

English -
letter - t
data - {"def":{"short":"to laugh outright (in merriment or scorn); by implication, to sport","long":["to laugh, mock, play",["(Qal) to laugh","(Piel)",["to jest","to sport, play, make sport, toy with, make a toy of"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"t͡sˤɔːˈħɑk’","ipa_mod":"t͡sɑːˈχɑk","sbl":"ṣāḥaq","dic":"tsaw-HAHK","dic_mod":"tsa-HAHK"}}
usages - laugh, mock, play, make sport
**************
id - 7171
strongs - 6711
base_word - צָחַק
data - {"def":{"short":"to laugh outright (in merriment or scorn); by implication, to sport","long":["to laugh, mock, play",["(Qal) to laugh","(Piel)",["to jest","to sport, play, make sport, toy with, make a toy of"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"t͡sˤɔːˈħɑk’","ipa_mod":"t͡sɑːˈχɑk","sbl":"ṣāḥaq","dic":"tsaw-HAHK","dic_mod":"tsa-HAHK"}}
usage - laugh, mock, play, make sport
part_of_speech - v
Strong's Search

צָחַק
צָחַק

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6711

strongscsv:צָחַק
צ ָ ח ַ ק
z
[" t "]
[" t "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
aq
[" k ' "]
[" k ' "]
#1510;#1464;#1495;#1463;#1511;
u+05e6u+05b8u+05d7u+05b7u+05e7

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:צָחַק
צ ָ ח ַ ק
z
[" t "]
[" t "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
aq
[" k ' "]
[" k ' "]
#1510;#1464;#1495;#1463;#1511;
u+05e6u+05b8u+05d7u+05b7u+05e7

Search:צָחַק -> צָחַק

צָחַק


 1. [צ]
  [צ] [" t "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
צָחַק ~= /zahaq/
Search Google:צָחַק

Search:6711 -> 6711

6711


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
6711 ~= /6711/ numwd: Six Thousand Seven Hundred Eleven - שישה אלפים שבע-מאות אחד-עשר
Search Google:6711footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting