6732

6732 -צִיץ -Tsiyts -tseets
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Links Menu

צִיץ
צִיץ

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

צִיץ
צִיץ

number - 6732
orig_word - צִיץ
word_orig - the same as (06731)
translit - Tsiyts
tdnt - None
phonetic - tseets
part_of_speech - Proper Name Location
st_def - the same as «06731»; bloom; Tsits, a place in Palestine:--Ziz.
IPD_def - Ziz = "flower"
 1. a pass going from the shores of the Dead Sea to the wilderness of Judah near Tekoa

English -
letter - t
data - {"def":{"lit":"flower","short":"Tsits, a place in Palestine","long":["a pass going from the shores of the Dead Sea to the wilderness of Judah near Tekoa"]},"deriv":"the same as H6731; bloom","pronun":{"ipa":"t͡sˤɪi̯t͡sˤ","ipa_mod":"t͡siːt͡s","sbl":"ṣîṣ","dic":"tseets","dic_mod":"tseets"}}
usages - Ziz
**************
id - 7194
strongs - 6732
base_word - צִיץ
data - {"def":{"lit":"flower","short":"Tsits, a place in Palestine","long":["a pass going from the shores of the Dead Sea to the wilderness of Judah near Tekoa"]},"deriv":"the same as H6731; bloom","pronun":{"ipa":"t͡sˤɪi̯t͡sˤ","ipa_mod":"t͡siːt͡s","sbl":"ṣîṣ","dic":"tseets","dic_mod":"tseets"}}
usage - Ziz
part_of_speech - n-pr-loc
Strong's Search

צִיץ
צִיץ

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6732

strongscsv:צִיץ
צ ִ י ץ
z
[" t "]
[" t "]
iy
[" y "]
[" y r "]
z
#1510;#1460;#1497;#1509;
u+05e6u+05b4u+05d9u+05e5

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:צִיץ
צ ִ י ץ
z
[" t "]
[" t "]
iy
[" y "]
[" y r "]
z
#1510;#1460;#1497;#1509;
u+05e6u+05b4u+05d9u+05e5

Search:צִיץ -> צִיץ

צִיץ


 1. [צ]
  [צ] [" t "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 2. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 4. [ץ]
  [ץ] ץ z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
צִיץ ~= /ziyz/
Search Google:צִיץ

Search:6732 -> 6732

6732


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
6732 ~= /6732/ numwd: Six Thousand Seven Hundred Thirty-two - שישה אלפים שבע-מאות שלושים ושניים
Search Google:6732

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting