6833

6833 -צִפּוֹר -tsippowr -tsip-pore'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

צִפּוֹר
צִפּוֹר

number - 6833
orig_word - צִפּוֹר
word_orig - from (06852)
translit - tsippowr
tdnt - TWOT - 1959a
phonetic - tsip-pore'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - or tsippor {tsip-pore'}; from «06852»; a little bird (as hopping):--bird, fowl, sparrow.
IPD_def -
 1. bird, fowl
  1. bird (singular)
  2. birds (coll)

English -
letter - t
data - {"def":{"short":"a little bird (as hopping)","long":["bird, fowl",["bird (singular)","birds (coll)"]]},"deriv":"or צִפֹּר; from H6852","pronun":{"ipa":"t͡sˤɪp̚ˈpor","ipa_mod":"t͡siˈpo̞wʁ","sbl":"ṣippôr","dic":"tsip-PORE","dic_mod":"tsee-PORE"}}
usages - bird, fowl, sparrow
**************
id - 7307
strongs - 6833
base_word - צִפּוֹר
data - {"def":{"short":"a little bird (as hopping)","long":["bird, fowl",["bird (singular)","birds (coll)"]]},"deriv":"or צִפֹּר; from H6852","pronun":{"ipa":"t͡sˤɪp̚ˈpor","ipa_mod":"t͡siˈpo̞wʁ","sbl":"ṣippôr","dic":"tsip-PORE","dic_mod":"tsee-PORE"}}
usage - bird, fowl, sparrow
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6833

strongscsv:צִפּוֹר
צ ִ פ ּ ו ֹ ר
z
[" t "]
[" t "]
ip
[" p "]
[" p "]
w
[" v "]
[" v "]
or
[" r "]
[" r "]
#1510;#1460;#1508;#1468;#1493;#1465;#1512;
u+05e6u+05b4u+05e4u+05bcu+05d5u+05b9u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:צִפּוֹר
צ ִ פ ּ ו ֹ ר
z
[" t "]
[" t "]
ip
[" p "]
[" p "]
w
[" v "]
[" v "]
or
[" r "]
[" r "]
#1510;#1460;#1508;#1468;#1493;#1465;#1512;
u+05e6u+05b4u+05e4u+05bcu+05d5u+05b9u+05e8

Search:צִפּוֹר -> צִפּוֹר

צִפּוֹר


 1. [צ]
  [צ] [" t "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 2. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 4. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 5. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 6. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 7. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
צִפּוֹר ~= /zipwor/
Search Google:צִפּוֹר

Search:6833 -> 6833

6833


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
6833 ~= /6833/ numwd: Six Thousand Eight Hundred Thirty-three - שישה אלפים שמונה-מאות שלושים ושלושה
Search Google:6833footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting