6865

6865 -צֹר -Tsor -tsore
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Links Menu

צֹר
צֹר

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

צֹר
צֹר

number - 6865
orig_word - צֹר
word_orig - the same as (06864)
translit - Tsor
tdnt - TWOT - 1965
phonetic - tsore
part_of_speech - Proper Name Location
st_def - or Tsowr {tsore}; the same as «06864»; a rock; Tsor, a place in Palestine:--Tyre, Tyrus.
IPD_def - Tyre or Tyrus = "a rock"
 1. the Phoenician city on the Mediterranean coast

English -
letter - t
data - {"def":{"lit":"a rock","short":"Tsor, a place in Palestine","long":["the Phoenician city on the Mediterranean coast"]},"deriv":"or צוֹר; the same as H6864; a rock","pronun":{"ipa":"t͡sˤor","ipa_mod":"t͡so̞wʁ","sbl":"ṣōr","dic":"tsore","dic_mod":"tsore"}}
usages - Tyre, Tyrus
**************
id - 7343
strongs - 6865
base_word - צֹר
data - {"def":{"lit":"a rock","short":"Tsor, a place in Palestine","long":["the Phoenician city on the Mediterranean coast"]},"deriv":"or צוֹר; the same as H6864; a rock","pronun":{"ipa":"t͡sˤor","ipa_mod":"t͡so̞wʁ","sbl":"ṣōr","dic":"tsore","dic_mod":"tsore"}}
usage - Tyre, Tyrus
part_of_speech - n-pr-loc
Strong's Search

צֹר
צֹר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6865

strongscsv:צֹר
צ ֹ ר
z
[" t "]
[" t "]
or
[" r "]
[" r "]
#1510;#1465;#1512;
u+05e6u+05b9u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:צֹר
צ ֹ ר
z
[" t "]
[" t "]
or
[" r "]
[" r "]
#1510;#1465;#1512;
u+05e6u+05b9u+05e8

Search:צֹר -> צֹר

צֹר


 1. [צ]
  [צ] [" t "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 2. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
צֹר ~= /zor/
Search Google:צֹר

Search:6865 -> 6865

6865


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
6865 ~= /6865/ numwd: Six Thousand Eight Hundred Sixty-five - שישה אלפים שמונה-מאות שישים וחמישה
Search Google:6865footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting