6950

6950 -קָהַל -qahal -'kaw-hal'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

קָהַל
קָהַל

number - 6950
orig_word - קָהַל
word_orig - a primitive root
translit - qahal
tdnt - TWOT - 1991
phonetic - 'kaw-hal'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to convoke:--assemble (selves) (together), gather (selves) (together).
IPD_def -
 1. to assemble, gather
  1. (Niphal) to assemble
   1. for religious reasons
   2. for political reasons
  2. (Hiphil) to summon an assembly
   1. for war, judgment
   2. for religious purposes

English -
letter - l
data - {"def":{"short":"to convoke","long":["to assemble, gather",["(Niphal) to assemble",["for religious reasons","for political reasons"],"(Hiphil) to summon an assembly",["for war, judgment","for religious purposes"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"k’ɔːˈhɑl","ipa_mod":"kɑːˈhɑl","sbl":"qāhal","dic":"kaw-HAHL","dic_mod":"ka-HAHL"}}
usages - assemble (selves) (together), gather (selves) (together)
**************
id - 7439
strongs - 6950
base_word - קָהַל
data - {"def":{"short":"to convoke","long":["to assemble, gather",["(Niphal) to assemble",["for religious reasons","for political reasons"],"(Hiphil) to summon an assembly",["for war, judgment","for religious purposes"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"k’ɔːˈhɑl","ipa_mod":"kɑːˈhɑl","sbl":"qāhal","dic":"kaw-HAHL","dic_mod":"ka-HAHL"}}
usage - assemble (selves) (together), gather (selves) (together)
part_of_speech - v
Strong's Search

קָהַל
קָהַל

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6950

strongscsv:קָהַל
ק ָ ה ַ ל
q
[" k ' "]
[" k ' "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
al
[" l "]
[" l "]
#1511;#1464;#1492;#1463;#1500;
u+05e7u+05b8u+05d4u+05b7u+05dc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:קָהַל
ק ָ ה ַ ל
q
[" k ' "]
[" k ' "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
al
[" l "]
[" l "]
#1511;#1464;#1492;#1463;#1500;
u+05e7u+05b8u+05d4u+05b7u+05dc

Search:קָהַל -> קָהַל

קָהַל


 1. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
קָהַל ~= /qahal/
Search Google:קָהַל

Search:6950 -> 6950

6950


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
6950 ~= /6950/ numwd: Six Thousand Nine Hundred Fifty - שישה אלפים תשע-מאות חמישים
Search Google:6950footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting