6990

6990 -קָטַט -qatat -kaw-tat'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

קָטַט
קָטַט

number - 6990
orig_word - קָטַט
word_orig - a primitive root
translit - qatat
tdnt - TWOT - 1997
phonetic - kaw-tat'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to clip off, i.e. (figuratively) destroy:--be cut off.
IPD_def -
 1. (Qal) to be cut off, break, snap
  1. meaning dubious

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"to clip off, i.e., (figuratively) destroy","long":["(Qal) to be cut off, break, snap",["meaning dubious"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"k’ɔːˈt̪’ɑt̪’","ipa_mod":"kɑːˈtɑt","sbl":"qāṭaṭ","dic":"kaw-TAHT","dic_mod":"ka-TAHT"}}
usages - be cut off
**************
id - 7485
strongs - 6990
base_word - קָטַט
data - {"def":{"short":"to clip off, i.e., (figuratively) destroy","long":["(Qal) to be cut off, break, snap",["meaning dubious"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"k’ɔːˈt̪’ɑt̪’","ipa_mod":"kɑːˈtɑt","sbl":"qāṭaṭ","dic":"kaw-TAHT","dic_mod":"ka-TAHT"}}
usage - be cut off
part_of_speech - v
Strong's Search

קָטַט
קָטַט

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6990

strongscsv:קָטַט
ק ָ ט ַ ט
q
[" k ' "]
[" k ' "]
at
[" t "]
[" t "]
at
[" t "]
[" t "]
#1511;#1464;#1496;#1463;#1496;
u+05e7u+05b8u+05d8u+05b7u+05d8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:קָטַט
ק ָ ט ַ ט
q
[" k ' "]
[" k ' "]
at
[" t "]
[" t "]
at
[" t "]
[" t "]
#1511;#1464;#1496;#1463;#1496;
u+05e7u+05b8u+05d8u+05b7u+05d8

Search:קָטַט -> קָטַט

קָטַט


 1. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ט]
  [ט] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ט]
  [ט] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
קָטַט ~= /qatat/
Search Google:קָטַט

Search:6990 -> 6990

6990


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
6990 ~= /6990/ numwd: Six Thousand Nine Hundred Ninety - שישה אלפים תשע-מאות תשעים
Search Google:6990footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting