7198

7198 -קֶשֶׁת -qesheth -keh'-sheth
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

קֶשֶׁת
קֶשֶׁת

number - 7198
orig_word - קֶשֶׁת
word_orig - from (07185) in the original sense of (06983) of bending
translit - qesheth
tdnt - TWOT - 2093
phonetic - keh'-sheth
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «07185» in the original sense (of «06983») of bending: a bow, for shooting (hence, figuratively, strength) or the iris:--X arch(-er), + arrow, bow((-man, -shot)).
IPD_def -
 1. bow
  1. bow (for hunting, battle)
  2. bowmen, archers
  3. bow (fig. of might)
  4. rainbow

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"a bow, for shooting (hence, figuratively, strength) or the iris","long":["bow",["bow (for hunting, battle)","bowmen, archers","bow (figurative for might)","rainbow"]]},"deriv":"from H7185 in the original sense (of H6983) of bending","pronun":{"ipa":"k’ɛˈʃɛt̪","ipa_mod":"kɛˈʃɛt","sbl":"qešet","dic":"keh-SHET","dic_mod":"keh-SHET"}}
usages - × arch(-er), + arrow, bow(-man, -shot)
**************
id - 7712
strongs - 7198
base_word - קֶשֶׁת
data - {"def":{"short":"a bow, for shooting (hence, figuratively, strength) or the iris","long":["bow",["bow (for hunting, battle)","bowmen, archers","bow (figurative for might)","rainbow"]]},"deriv":"from H7185 in the original sense (of H6983) of bending","pronun":{"ipa":"k’ɛˈʃɛt̪","ipa_mod":"kɛˈʃɛt","sbl":"qešet","dic":"keh-SHET","dic_mod":"keh-SHET"}}
usage - × arch(-er), + arrow, bow(-man, -shot)
part_of_speech - n-f
Strong's Search

קֶשֶׁת
קֶשֶׁת

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:7198

strongscsv:קֶשֶׁת
ק ֶ ש ׁ ֶ ת
q
[" k ' "]
[" k ' "]
es
[" s "]
[" s "]
et
[" t "]
[" t "]
#1511;#1462;#1513;#1473;#1462;#1514;
u+05e7u+05b6u+05e9u+05c1u+05b6u+05ea

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:קֶשֶׁת
ק ֶ ש ׁ ֶ ת
q
[" k ' "]
[" k ' "]
es
[" s "]
[" s "]
et
[" t "]
[" t "]
#1511;#1462;#1513;#1473;#1462;#1514;
u+05e7u+05b6u+05e9u+05c1u+05b6u+05ea

Search:קֶשֶׁת -> קֶשֶׁת

קֶשֶׁת


 1. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 5. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
קֶשֶׁת ~= /qeset/
Search Google:קֶשֶׁת

Search:7198 -> 7198

7198


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
7198 ~= /7198/ numwd: Seven Thousand One Hundred Ninety-eight - שבעה אלפים מאה תשעים ושמונה
Search Google:7198footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting