7387

7387 -רֵיקָם -reyqam -ray-kawm'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

רֵיקָם
רֵיקָם

number - 7387
orig_word - רֵיקָם
word_orig - from (07386)
translit - reyqam
tdnt - TWOT - 2161c
phonetic - ray-kawm'
part_of_speech - Adverb
st_def - from «07386»; emptily; figuratively (objective) ineffectually, (subjective) undeservedly:--without cause, empty, in vain, void.
IPD_def -
 1. vainly, emptily
  1. in empty condition, empty, emptily
  2. in vain, without effect, vainly

English -
letter - r
data - {"def":{"short":"emptily; figuratively (objective) ineffectually, (subjective) undeservedly","long":["vainly, emptily",["in empty condition, empty, emptily","in vain, without effect, vainly"]]},"deriv":"from H7386","pronun":{"ipa":"rei̯ˈk’ɔːm","ipa_mod":"ʁei̯ˈkɑːm","sbl":"rêqām","dic":"ray-KAWM","dic_mod":"ray-KAHM"}}
usages - without cause, empty, in vain, void
**************
id - 7916
strongs - 7387
base_word - רֵיקָם
data - {"def":{"short":"emptily; figuratively (objective) ineffectually, (subjective) undeservedly","long":["vainly, emptily",["in empty condition, empty, emptily","in vain, without effect, vainly"]]},"deriv":"from H7386","pronun":{"ipa":"rei̯ˈk’ɔːm","ipa_mod":"ʁei̯ˈkɑːm","sbl":"rêqām","dic":"ray-KAWM","dic_mod":"ray-KAHM"}}
usage - without cause, empty, in vain, void
part_of_speech - adv
Strong's Search

רֵיקָם
רֵיקָם

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:7387

strongscsv:רֵיקָם
ר ֵ י ק ָ ם
r
[" r "]
[" r "]
ey
[" y "]
[" y r "]
q
[" k ' "]
[" k ' "]
am
#1512;#1461;#1497;#1511;#1464;#1501;
u+05e8u+05b5u+05d9u+05e7u+05b8u+05dd

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:רֵיקָם
ר ֵ י ק ָ ם
r
[" r "]
[" r "]
ey
[" y "]
[" y r "]
q
[" k ' "]
[" k ' "]
am
#1512;#1461;#1497;#1511;#1464;#1501;
u+05e8u+05b5u+05d9u+05e7u+05b8u+05dd

Search:רֵיקָם -> רֵיקָם

רֵיקָם


 1. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 2. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 4. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 5. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ם]
  [ם] ם m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
רֵיקָם ~= /reyqam/
Search Google:רֵיקָם

Search:7387 -> 7387

7387


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
7387 ~= /7387/ numwd: Seven Thousand Three Hundred Eighty-seven - שבעה אלפים שלוש-מאות שמונים ושבעה
Search Google:7387footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting