7613

7613 -שְׂאֵת -s'eth -seh-ayth'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

שְׂאֵת
שְׂאֵת

number - 7613
orig_word - שְׂאֵת
word_orig - from (05375)
translit - s'eth
tdnt - TWOT - 1421j
phonetic - seh-ayth'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «05375»; an elevation or leprous scab; figuratively, elation or cheerfulness; exaltation in rank or character:-- be accepted, dignity, excellency, highness, raise up self, rising.
IPD_def -
 1. elevation, exaltation, dignity, swelling, uprising
  1. dignity, exaltation, loftiness
  2. swelling
  3. uprising

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"an elevation or leprous scab; figuratively, elation or cheerfulness; exaltation in rank or character","long":["elevation, exaltation, dignity, swelling, uprising",["dignity, exaltation, loftiness","swelling","uprising"]]},"deriv":"from H5375","pronun":{"ipa":"ɬɛ̆ˈʔet̪","ipa_mod":"sɛ̆ˈʔet","sbl":"śĕʾēt","dic":"seh-ATE","dic_mod":"seh-ATE"}}
usages - be accepted, dignity, excellency, highness, raise up self, rising
**************
id - 8162
strongs - 7613
base_word - שְׂאֵת
data - {"def":{"short":"an elevation or leprous scab; figuratively, elation or cheerfulness; exaltation in rank or character","long":["elevation, exaltation, dignity, swelling, uprising",["dignity, exaltation, loftiness","swelling","uprising"]]},"deriv":"from H5375","pronun":{"ipa":"ɬɛ̆ˈʔet̪","ipa_mod":"sɛ̆ˈʔet","sbl":"śĕʾēt","dic":"seh-ATE","dic_mod":"seh-ATE"}}
usage - be accepted, dignity, excellency, highness, raise up self, rising
part_of_speech - n-f
Strong's Search

שְׂאֵת
שְׂאֵת

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:7613

strongscsv:שְׂאֵת
ש ׂ ְ א ֵ ת
s
[" s "]
[" s "]
eʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
et
[" t "]
[" t "]
#1513;#1474;#1456;#1488;#1461;#1514;
u+05e9u+05c2u+05b0u+05d0u+05b5u+05ea

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:שְׂאֵת
ש ׂ ְ א ֵ ת
s
[" s "]
[" s "]
eʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
et
[" t "]
[" t "]
#1513;#1474;#1456;#1488;#1461;#1514;
u+05e9u+05c2u+05b0u+05d0u+05b5u+05ea

Search:שְׂאֵת -> שְׂאֵת

שְׂאֵת


 1. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ׂ]
  [ׂ] ׂ
  ׂ
  #1474;
  u+05c2
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 5. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
שְׂאֵת ~= /seʼet/
Search Google:שְׂאֵת

Search:7613 -> 7613

7613


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
7613 ~= /7613/ numwd: Seven Thousand Six Hundred Thirteen - שבעה אלפים שש-מאות שלושה-עשר
Search Google:7613footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting