772

772 -אֲרַע -'ara` -ar-ah'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אֲרַע
אֲרַע

number - 772
orig_word - אֲרַע
word_orig - corresponding to (0776)
translit - 'ara`
tdnt - TWOT - 2610
phonetic - ar-ah'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - (Aramaic) corresponding to «0776»; the earth; by implication (figuratively) low:--earth, interior.
IPD_def -
 1. earth, world, ground

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"the earth; by implication (figuratively) low","long":["earth, world, ground"]},"deriv":"corresponding to H0776","pronun":{"ipa":"ʔə̆ˈrɑʕ","ipa_mod":"ʔə̆ˈʁɑʕ","sbl":"ʾăraʿ","dic":"uh-RA","dic_mod":"uh-RA"},"aramaic":1}
usages - earth, interior
**************
id - 800
strongs - 772
base_word - אֲרַע
data - {"def":{"short":"the earth; by implication (figuratively) low","long":["earth, world, ground"]},"deriv":"corresponding to H0776","pronun":{"ipa":"ʔə̆ˈrɑʕ","ipa_mod":"ʔə̆ˈʁɑʕ","sbl":"ʾăraʿ","dic":"uh-RA","dic_mod":"uh-RA"},"aramaic":1}
usage - earth, interior
part_of_speech - n-m
Strong's Search

אֲרַע
אֲרַע

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:772

strongscsv:אֲרַע
א ֲ ר ַ ע
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ar
[" r "]
[" r "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
#1488;#1458;#1512;#1463;#1506;
u+05d0u+05b2u+05e8u+05b7u+05e2

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אֲרַע
א ֲ ר ַ ע
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ar
[" r "]
[" r "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
#1488;#1458;#1512;#1463;#1506;
u+05d0u+05b2u+05e8u+05b7u+05e2

Search:אֲרַע -> אֲרַע

אֲרַע


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ֲ]
  [ֲ] ֲ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
אֲרַע ~= /ʼaraʻ/
Search Google:אֲרַע

Search:772 -> 772

772


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
772 ~= /772/ numwd: Seven Hundred Seventy-two - שבע-מאות שבעים ושניים
Search Google:772footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting