8131

8131 -שְׂנֵא -sne' -sen-ay'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

שְׂנֵא
שְׂנֵא

number - 8131
orig_word - שְׂנֵא
word_orig - corresponding to (08130)
translit - sne'
tdnt - TWOT - 3010
phonetic - sen-ay'
part_of_speech - Verb
st_def - (Aramaic) corresponding to «08130»:--hate.
IPD_def -
 1. (P'al) to hate
  1. foe (participle)

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"to hate","long":["(P'al) to hate",["foe (participle)"]]},"deriv":"corresponding to H8130","pronun":{"ipa":"ɬɛ̆ˈn̪eʔ","ipa_mod":"sɛ̆ˈneʔ","sbl":"śĕnēʾ","dic":"seh-NAY","dic_mod":"seh-NAY"},"aramaic":1}
usages - hate
**************
id - 8714
strongs - 8131
base_word - שְׂנֵא
data - {"def":{"short":"to hate","long":["(P'al) to hate",["foe (participle)"]]},"deriv":"corresponding to H8130","pronun":{"ipa":"ɬɛ̆ˈn̪eʔ","ipa_mod":"sɛ̆ˈneʔ","sbl":"śĕnēʾ","dic":"seh-NAY","dic_mod":"seh-NAY"},"aramaic":1}
usage - hate
part_of_speech - v
Strong's Search

שְׂנֵא
שְׂנֵא

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8131

strongscsv:שְׂנֵא
ש ׂ ְ נ ֵ א
s
[" s "]
[" s "]
en
[" n "]
[" n "]
eʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
#1513;#1474;#1456;#1504;#1461;#1488;
u+05e9u+05c2u+05b0u+05e0u+05b5u+05d0

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:שְׂנֵא
ש ׂ ְ נ ֵ א
s
[" s "]
[" s "]
en
[" n "]
[" n "]
eʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
#1513;#1474;#1456;#1504;#1461;#1488;
u+05e9u+05c2u+05b0u+05e0u+05b5u+05d0

Search:שְׂנֵא -> שְׂנֵא

שְׂנֵא


 1. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ׂ]
  [ׂ] ׂ
  ׂ
  #1474;
  u+05c2
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [נ]
  [נ] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 5. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
שְׂנֵא ~= /seneʼ/
Search Google:שְׂנֵא

Search:8131 -> 8131

8131


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
8131 ~= /8131/ numwd: Eight Thousand One Hundred Thirty-one - שמונה אלפים מאה שלושים ואחד
Search Google:8131footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting