818

818 -אָשֵׁם -'ashem -aw-shame'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אָשֵׁם
אָשֵׁם

number - 818
orig_word - אָשֵׁם
word_orig - from (0816)
translit - 'ashem
tdnt - TWOT - 180a
phonetic - aw-shame'
part_of_speech - Adjective
st_def - from «0816»; guilty; hence, presenting a sin- offering:--one which is faulty, guilty.
IPD_def -
 1. guilty, faulty (and obliged to offer a guilt-offering)

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"guilty; hence, presenting a sin-offering","long":["guilty, faulty (and obliged to offer a guilt-offering)"]},"deriv":"from H0816","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈʃem","ipa_mod":"ʔɑːˈʃem","sbl":"ʾāšēm","dic":"aw-SHAME","dic_mod":"ah-SHAME"}}
usages - one which is faulty, guilty
**************
id - 848
strongs - 818
base_word - אָשֵׁם
data - {"def":{"short":"guilty; hence, presenting a sin-offering","long":["guilty, faulty (and obliged to offer a guilt-offering)"]},"deriv":"from H0816","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈʃem","ipa_mod":"ʔɑːˈʃem","sbl":"ʾāšēm","dic":"aw-SHAME","dic_mod":"ah-SHAME"}}
usage - one which is faulty, guilty
part_of_speech - a
Strong's Search

אָשֵׁם
אָשֵׁם

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:818

strongscsv:אָשֵׁם
א ָ ש ׁ ֵ ם
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
as
[" s "]
[" s "]
em
#1488;#1464;#1513;#1473;#1461;#1501;
u+05d0u+05b8u+05e9u+05c1u+05b5u+05dd

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אָשֵׁם
א ָ ש ׁ ֵ ם
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
as
[" s "]
[" s "]
em
#1488;#1464;#1513;#1473;#1461;#1501;
u+05d0u+05b8u+05e9u+05c1u+05b5u+05dd

Search:אָשֵׁם -> אָשֵׁם

אָשֵׁם


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 5. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ם]
  [ם] ם m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
אָשֵׁם ~= /ʼasem/
Search Google:אָשֵׁם

Search:818 -> 818

818


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
818 ~= /818/ numwd: Eight Hundred Eighteen - שמונה-מאות שמונה-עשר
Search Google:818footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting