8345

8345 -שִׁשִּׁי -shishshiy -shish-shee'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

שִׁשִּׁי
שִׁשִּׁי

number - 8345
orig_word - שִׁשִּׁי
word_orig - from (08337)
translit - shishshiy
tdnt - TWOT - 2336b
phonetic - shish-shee'
part_of_speech - Noun
st_def - from «08337»; sixth, ord. or (feminine) fractional:--sixth (part).
IPD_def -
 1. sixth
  1. sixth (ordinal number)
  2. sixth (as fraction)

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"sixth, ordinal or (feminine) fractional","long":["sixth",["sixth (ordinal number)","sixth (as fraction)"]]},"deriv":"from H8337","pronun":{"ipa":"ʃɪʃˈʃɪi̯","ipa_mod":"ʃiˈʃːiː","sbl":"šiššî","dic":"shish-SHEE","dic_mod":"shee-SHEE"}}
usages - sixth (part)
**************
id - 8945
strongs - 8345
base_word - שִׁשִּׁי
data - {"def":{"short":"sixth, ordinal or (feminine) fractional","long":["sixth",["sixth (ordinal number)","sixth (as fraction)"]]},"deriv":"from H8337","pronun":{"ipa":"ʃɪʃˈʃɪi̯","ipa_mod":"ʃiˈʃːiː","sbl":"šiššî","dic":"shish-SHEE","dic_mod":"shee-SHEE"}}
usage - sixth (part)
part_of_speech - n
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8345

strongscsv:שִׁשִּׁי
ש ׁ ִ ש ׁ ּ ִ י
s
[" s "]
[" s "]
is
[" s "]
[" s "]
iy
[" y "]
[" y r "]
#1513;#1473;#1460;#1513;#1473;#1468;#1460;#1497;
u+05e9u+05c1u+05b4u+05e9u+05c1u+05bcu+05b4u+05d9

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:שִׁשִּׁי
ש ׁ ִ ש ׁ ּ ִ י
s
[" s "]
[" s "]
is
[" s "]
[" s "]
iy
[" y "]
[" y r "]
#1513;#1473;#1460;#1513;#1473;#1468;#1460;#1497;
u+05e9u+05c1u+05b4u+05e9u+05c1u+05bcu+05b4u+05d9

Search:שִׁשִּׁי -> שִׁשִּׁי

שִׁשִּׁי


 1. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 3. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 4. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 6. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 7. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 8. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
שִׁשִּׁי ~= /sisiy/
Search Google:שִׁשִּׁי

Search:8345 -> 8345

8345


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
8345 ~= /8345/ numwd: Eight Thousand Three Hundred Forty-five - שמונה אלפים שלוש-מאות ארבעים וחמישה
Search Google:8345footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting