842

842 -אֲשֵׁרָה -'asherah -ash-ay-raw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אֲשֵׁרָה
אֲשֵׁרָה

number - 842
orig_word - אֲשֵׁרָה
word_orig - from (0833)
translit - 'asherah
tdnt - TWOT - 183h
phonetic - ash-ay-raw'
part_of_speech - Proper Name Feminine
st_def - or masheyrah {ash-ay-raw'}; from «0833»; happy; Asherah (or Astarte) a Phoenician goddess; also an image of the same:-- grove. Compare «06253».
IPD_def - Ashera(h) = "groves (for idol worship)"
 1. a Babylonian (Astarte)-Canaanite goddess (of fortune and happiness), the supposed consort of Baal, her images
  1. the goddess, goddesses
  2. her images
  3. sacred trees or poles set up near an altar

English -
letter - a
data - {"def":{"lit":"groves (for idol worship)","short":"Asherah (or Astarte) a Phoenician goddess; also an image of the same","long":["a Babylonian and Canaanite goddess (of fortune and happiness), the goddess Astarte (in Babylonian), the supposed consort of Baal",["the goddess, goddesses","her images","sacred trees or poles set up near an altar"]]},"deriv":"or אֲשֵׁירָה; from H0833; happy","pronun":{"ipa":"ʔə̆.ʃeˈrɔː","ipa_mod":"ʔə̆.ʃeˈʁɑː","sbl":"ʾăšērâ","dic":"uh-shay-RAW","dic_mod":"uh-shay-RA"},"see":["H6253"],"comment":"Compare H6253."}
usages - grove
**************
id - 876
strongs - 842
base_word - אֲשֵׁרָה
data - {"def":{"lit":"groves (for idol worship)","short":"Asherah (or Astarte) a Phoenician goddess; also an image of the same","long":["a Babylonian and Canaanite goddess (of fortune and happiness), the goddess Astarte (in Babylonian), the supposed consort of Baal",["the goddess, goddesses","her images","sacred trees or poles set up near an altar"]]},"deriv":"or אֲשֵׁירָה; from H0833; happy","pronun":{"ipa":"ʔə̆.ʃeˈrɔː","ipa_mod":"ʔə̆.ʃeˈʁɑː","sbl":"ʾăšērâ","dic":"uh-shay-RAW","dic_mod":"uh-shay-RA"},"see":["H6253"],"comment":"Compare H6253."}
usage - grove
part_of_speech - n-pr-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:842

strongscsv:אֲשֵׁרָה
א ֲ ש ׁ ֵ ר ָ ה
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
as
[" s "]
[" s "]
er
[" r "]
[" r "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1488;#1458;#1513;#1473;#1461;#1512;#1464;#1492;
u+05d0u+05b2u+05e9u+05c1u+05b5u+05e8u+05b8u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אֲשֵׁרָה
א ֲ ש ׁ ֵ ר ָ ה
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
as
[" s "]
[" s "]
er
[" r "]
[" r "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1488;#1458;#1513;#1473;#1461;#1512;#1464;#1492;
u+05d0u+05b2u+05e9u+05c1u+05b5u+05e8u+05b8u+05d4

Search:אֲשֵׁרָה -> אֲשֵׁרָה

אֲשֵׁרָה


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ֲ]
  [ֲ] ֲ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 5. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 7. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 8. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
אֲשֵׁרָה ~= /ʼaserah/
Search Google:אֲשֵׁרָה

Search:842 -> 842

842


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
842 ~= /842/ numwd: Eight Hundred Forty-two - שמונה-מאות ארבעים ושניים
Search Google:842footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting